תהילים 111
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃

2גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם׃

3הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃

4זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃

5טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃

6כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃

7מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו׃

8סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר׃

9פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃

10ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 110
Top of Page
Top of Page