תהילים 112
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃

2גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃

3הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃

4זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃

5טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃

6כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃

7משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃

8סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃

9פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃

10רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 111
Top of Page
Top of Page