תהילים 113
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃

2יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃

3ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃

4רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃

5מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃

6המשפילי לראות בשמים ובארץ׃

7מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃

8להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃

9מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 112
Top of Page
Top of Page