תהילים 114
Hebrew Bible OT and NT

1בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז׃

2היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו׃

3הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃

4ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃

5מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃

6ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃

7מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃

8ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 113
Top of Page
Top of Page