משלי 4
Hebrew Bible OT and NT

1שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

2כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃

3כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

4וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

5קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃

6אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

7ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃

8סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

9תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃

10שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

11בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר׃

12בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל׃

13החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך׃

14בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים׃

15פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור׃

16כי לא ישנו אם לא ירעו ונגזלה שנתם אם לא יכשולו׃

17כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃

18וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃

19דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃

20בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך׃

21אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך׃

22כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא׃

23מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים׃

24הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך׃

25עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

26פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃

27אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 3
Top of Page
Top of Page