משלי 11
Hebrew Bible OT and NT

1מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

2בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃

3תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ושדם׃

4לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

5צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃

6צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃

7במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃

8צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃

9בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃

10בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃

11בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃

12בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש׃

13הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃

14באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ׃

15רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח׃

16אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר׃

17גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי׃

18רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

19כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃

20תועבת יהוה עקשי לב ורצונו תמימי דרך׃

21יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

22נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃

23תאות צדיקים אך טוב תקות רשעים עברה׃

24יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃

25נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

26מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

27שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃

28בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

29עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב׃

30פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃

31הן צדיק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 10
Top of Page
Top of Page