משלי 10
Hebrew Bible OT and NT

1משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו׃

2לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

3לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃

4ראש עשה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

5אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃

6ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

7זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃

8חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃

9הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

10קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃

11מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

12שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה׃

13בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃

14חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃

15הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃

16פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

17ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

18מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

19ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃

20כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

21שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃

22ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

23כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃

24מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃

25כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃

26כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃

27יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

28תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

29מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

30צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ׃

31פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃

32שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 9
Top of Page
Top of Page