משלי 9
Hebrew Bible OT and NT

1חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃

2טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃

3שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת׃

4מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃

5לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃

6עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃

7יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃

8אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃

9תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃

10תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

11כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים׃

12אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃

13אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃

14וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת׃

15לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם׃

16מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃

17מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃

18ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 8
Top of Page
Top of Page