משלי 12
Hebrew Bible OT and NT

1אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

2טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃

3לא יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל ימוט׃

4אשת חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

5מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃

6דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם׃

7הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃

8לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז׃

9טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם׃

10יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃

11עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃

12חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃

13בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

14מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃

15דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

16אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃

17יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

18יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

19שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃

20מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃

21לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע׃

22תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו׃

23אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃

24יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

25דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

26יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃

27לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ׃

28בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 11
Top of Page
Top of Page