משלי 13
Hebrew Bible OT and NT

1בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה׃

2מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס׃

3נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃

4מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃

5דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר׃

6צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת׃

7יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב׃

8כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה׃

9אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃

10רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃

11הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃

12תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה׃

13בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם׃

14תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

15שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן׃

16כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃

17מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא׃

18ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד׃

19תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע׃

20הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃

21חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב׃

22טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

23רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃

24חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

25צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 12
Top of Page
Top of Page