במדבר 34
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה׃ 3והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה׃ 4ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה׃ 5ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה׃

6וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים׃

7וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר׃ 8מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה׃ 9ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון׃

10והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה׃ 11וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה׃ 12וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב׃

13ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה׃ 14כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃ 15שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה׃

16וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 17אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון׃ 18ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ׃ 19ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה׃ 20ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד׃ 21למטה בנימן אלידד בן כסלון׃ 22ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי׃ 23לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד׃ 24ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן׃ 25ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך׃ 26ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן׃ 27ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי׃ 28ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד׃ 29אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 33
Top of Page
Top of Page