מיכה 1
Hebrew Bible OT and NT

1דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שמרון וירושלם׃

2שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃

3כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ׃

4ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃

5בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם׃

6ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃

7וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו׃

8על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃

9כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם׃

10בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃

11עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃

12כי חלה לטוב יושבת מרות כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם׃

13רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל׃

14לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל׃

15עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד עדלם יבוא כבוד ישראל׃

16קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jonah 4
Top of Page
Top of Page