ירמיה 10
Hebrew Bible OT and NT

1שמעו את הדבר אשר דבר יהוה עליכם בית ישראל׃

2כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה׃

3כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד׃

4בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק׃

5כתמר מקשה המה ולא ידברו נשוא ינשוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם׃

6מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה׃

7מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך׃

8ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא׃

9כסף מרקע מתרשיש יובא וזהב מאופז מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם׃

10ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו׃

11כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה׃

12עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃

13לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה ארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו׃

14נבער כל אדם מדעת הביש כל צורף מפסל כי שקר נסכו ולא רוח בם׃

15הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃

16לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו יהוה צבאות שמו׃

17אספי מארץ כנעתך ישבתי במצור׃

18כי כה אמר יהוה הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו׃

19אוי לי על שברי נחלה מכתי ואני אמרתי אך זה חלי ואשאנו׃

20אהלי שדד וכל מיתרי נתקו בני יצאני ואינם אין נטה עוד אהלי ומקים יריעותי׃

21כי נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשו על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה׃

22קול שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים׃

23ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו׃

24יסרני יהוה אך במשפט אל באפך פן תמעטני׃

25שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השמו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jeremiah 9
Top of Page
Top of Page