ישעה 23
Hebrew Bible OT and NT

1משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃

2דמו ישבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך׃

3ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים׃

4בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות׃

5כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר׃

6עברו תרשישה הילילו ישבי אי׃

7הזאת לכם עליזה מימי קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור׃

8מי יעץ זאת על צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ׃

9יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ׃

10עברי ארצך כיאר בת תרשיש אין מזח עוד׃

11ידו נטה על הים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל כנען לשמד מעזניה׃

12ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי גם שם לא ינוח לך׃

13הן ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו בחיניו עררו ארמנותיה שמה למפלה׃

14הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן׃

15והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה׃

16קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי׃

17והיה מקץ שבעים שנה יפקד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה׃ 18והיה סחרה ואתננה קדש ליהוה לא יאצר ולא יחסן כי לישבים לפני יהוה יהיה סחרה לאכל לשבעה ולמכסה עתיק׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 22
Top of Page
Top of Page