הושע 12
Hebrew Bible OT and NT

1אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃

2וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו׃

3בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים׃

4וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃

5ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו׃

6ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד׃

7כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃

8ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא׃

9ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד׃

10ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה׃

11אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי׃

12ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃

13ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר׃

14הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hosea 11
Top of Page
Top of Page