קהלת 7
Hebrew Bible OT and NT

1טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׃

2טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו׃

3טוב כעס משחק כי ברע פנים ייטב לב׃

4לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה׃

5טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים׃

6כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל׃

7כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה׃

8טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח׃

9אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃

10אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה׃

11טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש׃

12כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה׃

13ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו׃

14ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה׃

15את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃ 16אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם׃ 17אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך׃ 18טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם׃

19החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר׃ 20כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃ 21גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך׃ 22כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם את קללת אחרים׃

23כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני׃ 24רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו׃ 25סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃ 26ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃

27ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון׃ 28אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי׃ 29לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ecclesiastes 6
Top of Page
Top of Page