Psalmynas 81
Lithuanian
1Garsiai šlovinkite Dievą, mūsų stiprybę, džiaugsmingą triukšmą kelkite Jokūbo Dievui!

2Giedokite psalmę, muškite būgną, skambinkite psalteriu ir arfa!

3Pūskite trimitą jauno mėnulio dieną, skirtu laiku mūsų šventėje!

4Tai yra įsakymas Izraeliui, Jokūbo Dievo įstatymas.

5Tokį nurodymą gavo Juozapas, kai Jis ėjo per Egipto žemę. Išgirdau nežinomą kalbą:

6“Aš pašalinau tavo naštą nuo pečių, tavo rankoms nebereikia nešioti pintinės.

7Varge šaukeisi, ir Aš išgelbėjau tave, atsiliepiau iš griaudėjančio debesies, prie Meribos vandenų mėginau tave.

8Klausyk, mano tauta, Aš noriu tave įspėti! O kad tu, Izraeli, paklausytum manęs!

9Neturėk ir negarbink jokio kito dievo!

10Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės. Plačiai išsižiok, kad pripildyčiau tavo burną.

11Bet mano tauta neklausė mano balso, Izraelis man nepakluso.

12Todėl atidaviau juos jų širdžių geismams, jie vaikščiojo pagal savo sumanymus.

13O kad mano tauta klausytų manęs, kad Izraelis eitų mano keliais!

14Tuojau pažeminčiau jų priešus ir prieš jų prispaudėjus pakelčiau ranką!

15Kurie nekenčia Viešpaties, turėtų Jam lenktis, ir toks jų likimas būtų per amžius.

16O juos geriausiais kviečiais valgydinčiau, uolų medumi maitinčiau”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 80
Top of Page
Top of Page