Psalmynas 82
Lithuanian
1Dievas pakyla dievų susirinkime, dievams teismą daro:

2“Ar dar ilgai teisite neteisingai ir pataikausite nedorėliams?

3Ginkite vargšus ir našlaičius, beturčių ir paniekintųjų saugokite teises.

4Vargšus ir beturčius iš nedorėlių rankų vaduokite!”

5Jie neišmano ir nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, todėl visi žemės pamatai svyruoja.

6Aš tariau: “Jūs esate dievai ir Aukščiausiojo sūnūs.

7Tačiau jūs mirsite kaip žmonės, krisite kaip bet kuris kunigaikštis”.

8Pakilk, Dieve, teisk žemę, nes visos tautos Tau priklauso!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 81
Top of Page
Top of Page