Psalmynas 33
Lithuanian
1Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė.

2Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu!

3Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais.

4Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

5Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė.

6Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu­visa jų kareivija.

7Tartum į indą Jis jūrų vandenis surinko, į sandėlius uždarė gelmes.

8Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai!

9Jis tarė­ir įvyko; Jis įsakė­ir atsirado.

10Viešpats paverčia niekais pagonių sumanymą, suardo tautų planus.

11Viešpaties sumanymas lieka per amžius, Jo širdies mintys per kartų kartas.

12Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe!

13Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą žmoniją.

14Iš savo gyvenamos vietos Jis žiūri į visus žemės gyventojus.

15Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus.

16Ne kariuomenės gausumas karalių išgelbsti, karžygys neišsilaisvina didele jėga.

17Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu.

18Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,

19kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus.

20Mūsų siela laukia Viešpaties­Jis mūsų pagalba ir skydas.

21Juo džiaugsis mūsų širdis, nes Jo šventuoju vardu mes pasitikėjome.

22Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 32
Top of Page
Top of Page