Laiðkas kolosieèiams 3
Lithuanian
1Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. 2Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. 3Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. 4Kai pasirodys Kristus­mūsų gyvenimas, tada su Juo ir jūs pasirodysite šlovėje.

5Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. 6Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė neklusnumo vaikams. 7Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. 8Bet dabar jūs visa tai nusivilkite: rūstybę, nirtulį, nelabumą, pyktį, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. 9Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais 10ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą To, kuris jį sukūrė. 11Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visuose­Kristus.

12Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. 13Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. 14O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis. 15Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi. 16Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. 17Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.

18Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje. 19O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. 20Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui. 21O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs.

22Jūs, vergai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyros širdies, bijodami Dievo. 23Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 24žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą,­ nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui. 25O kas daro neteisybę, susilauks atlygio už tai, ką padarė, ir nebus žiūrima asmens.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Colossians 2
Top of Page
Top of Page