Psalm 67
Interlinear Bible
May God Cause His Face to Shine on Us
5329 [e]   1
lam·naṣ·ṣêḥ   1
לַמְנַצֵּ֥ח   1
To the Chief Musician   1
Prep‑l, Art | V‑Piel‑Prtcpl‑ms   1
5068 [e]
bin·ḡî·nōṯ,
בִּנְגִינֹ֗ת
On stringed instruments
Prep‑b | N‑fp
4210 [e]
miz·mō·wr
מִזְמ֥וֹר
a Psalm
N‑ms
  
 
.
 
 
 7892 [e]
šîr.
שִֽׁיר׃
a Song
N‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
2603 [e]
yə·ḥān·nê·nū
יְחָנֵּ֥נוּ
be merciful to us
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 1cp
1288 [e]
wî·ḇā·rə·ḵê·nū;
וִֽיבָרְכֵ֑נוּ
and bless us
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf‑3ms | 1cp
215 [e]
yā·’êr
יָ֤אֵ֥ר
[And] cause to shine
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3ms
6440 [e]
pā·nāw
פָּנָ֖יו
His face
N‑cpc | 3ms
854 [e]
’it·tā·nū
אִתָּ֣נוּ
upon us
Prep | 1cp
  
 
.
 
 
 5542 [e]
se·lāh.
סֶֽלָה׃
Selah
Interjection
3045 [e]   2
lā·ḏa·‘aṯ   2
לָדַ֣עַת   2
That may be known   2
Prep‑l | V‑Qal‑Inf   2
  
 

 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ
בָּאָ֣רֶץ
on earth
Prep‑b, Art | N‑fs
1870 [e]
dar·ke·ḵā;
דַּרְכֶּ֑ךָ
Your way
N‑csc | 2ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
among all
Prep‑b | N‑msc
1471 [e]
gō·w·yim,
גּ֝וֹיִ֗ם
nations
N‑mp
  
 
.
 
 
 3444 [e]
yə·šū·‘ā·ṯe·ḵā.
יְשׁוּעָתֶֽךָ׃
Your salvation
N‑fsc | 2ms
3034 [e]   3
yō·w·ḏū·ḵā   3
יוֹד֖וּךָ   3
Let praise You   3
V‑Hifil‑Imperf‑3mp | 2ms   3
5971 [e]
‘am·mîm
עַמִּ֥ים ׀
the peoples
N‑mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm;
אֱלֹהִ֑ים
God
N‑mp
3034 [e]
yō·w·ḏū·ḵā,
י֝וֹד֗וּךָ
let praise You
V‑Hifil‑Imperf‑3mp | 2ms
5971 [e]
‘am·mîm
עַמִּ֥ים
the peoples
N‑mp
  
 
.
 
 
 3605 [e]
kul·lām.
כֻּלָּֽם׃
all
N‑msc | 3mp
8055 [e]   4
yiś·mə·ḥū   4
יִֽשְׂמְח֥וּ   4
Oh let be glad   4
V‑Qal‑Imperf‑3mp   4
  
 

 
 
 7442 [e]
wî·ran·nə·nū,
וִֽירַנְּנ֗וּ
and sing for joy
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf‑3mp
3816 [e]
lə·’um·mîm
לְאֻ֫מִּ֥ים
the nations
N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
8199 [e]
ṯiš·pōṭ
תִשְׁפֹּ֣ט
You shall judge
V‑Qal‑Imperf‑2ms
5971 [e]
‘am·mîm
עַמִּ֣ים
the people
N‑mp
  
 

 
 
 4334 [e]
mî·šō·wr;
מִישׁ֑וֹר
righteously
N‑ms
3816 [e]
ū·lə·’um·mîm
וּלְאֻמִּ֓ים ׀
and the nations
Conj‑w | N‑mp
776 [e]
bā·’ā·reṣ
בָּאָ֖רֶץ
on earth
Prep‑b, Art | N‑fs
5148 [e]
tan·ḥêm
תַּנְחֵ֣ם
govern
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 3mp
  
 
.
 
 
 5542 [e]
se·lāh.
סֶֽלָה׃
Selah
Interjection
3034 [e]   5
yō·w·ḏū·ḵā   5
יוֹד֖וּךָ   5
Let praise You   5
V‑Hifil‑Imperf‑3mp | 2ms   5
5971 [e]
‘am·mîm
עַמִּ֥ים ׀
the peoples
N‑mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm;
אֱלֹהִ֑ים
God
N‑mp
3034 [e]
yō·w·ḏū·ḵā,
י֝וֹד֗וּךָ
let praise You
V‑Hifil‑Imperf‑3mp | 2ms
5971 [e]
‘am·mîm
עַמִּ֥ים
the peoples
N‑mp
  
 
.
 
 
 3605 [e]
kul·lām.
כֻּלָּֽם׃
all
N‑msc | 3mp
776 [e]   6
’e·reṣ   6
אֶ֭רֶץ   6
The earth   6
N‑fs   6
5414 [e]
nā·ṯə·nāh
נָתְנָ֣ה
[Then] shall yield
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 2981 [e]
yə·ḇū·lāh;
יְבוּלָ֑הּ
her increase
N‑msc | 3fs
1288 [e]
yə·ḇā·rə·ḵê·nū,
יְ֝בָרְכֵ֗נוּ
shall bless us
V‑Piel‑Imperf‑3ms | 1cp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֥ים
God
N‑mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū.
אֱלֹהֵֽינוּ׃
our own God
N‑mpc | 1cp
1288 [e]   7
yə·ḇā·rə·ḵê·nū   7
יְבָרְכֵ֥נוּ   7
shall bless us   7
V‑Piel‑Imperf‑3ms | 1cp   7
430 [e]
’ĕ·lō·hîm;
אֱלֹהִ֑ים
God
N‑mp
3372 [e]
wə·yî·rə·’ū
וְיִֽירְא֥וּ
and shall fear
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹ֝ת֗וֹ
Him
DirObjM | 3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
657 [e]
’ap̄·sê-
אַפְסֵי־
the ends [of]
Adv
  
 
.
 
 
 776 [e]
’ā·reṣ.
אָֽרֶץ׃
the earth
N‑fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 66
Top of Page
Top of Page