Leviticus 27
Interlinear Bible
Rules about Valuations
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֥ר   1
And spoke   1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1696 [e]   2
dab·bêr   2
דַּבֵּ֞ר   2
speak   2
V‑Piel‑Imp‑ms   2
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
N‑proper‑ms
559 [e]
wə·’ā·mar·tā
וְאָמַרְתָּ֣
and say
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
  
 

 
 
 413 [e]
’ă·lê·hem,
אֲלֵהֶ֔ם
to them
Prep | 3mp
376 [e]
’îš
אִ֕ישׁ
a man
N‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
when
Conj
6381 [e]
yap̄·li
יַפְלִ֖א
consecrates
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
5088 [e]
ne·ḏer;
נֶ֑דֶר
by a vow
N‑ms
6187 [e]
bə·‘er·kə·ḵā
בְּעֶרְכְּךָ֥
according to your valuation
Prep‑b | N‑msc | 2ms
5315 [e]
nə·p̄ā·šōṯ
נְפָשֹׁ֖ת
certain persons
N‑fp
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
1961 [e]   3
wə·hā·yāh   3
וְהָיָ֤ה   3
and if is   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   3
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֙
your valuation
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 2145 [e]
haz·zā·ḵār,
הַזָּכָ֔ר
of a male
Art | N‑ms
1121 [e]
mib·ben
מִבֶּן֙
from old
Prep‑m | N‑msc
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
5704 [e]
wə·‘aḏ
וְעַ֖ד
and up to
Conj‑w | Prep
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
N‑msc
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֣ים
sixty
Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
N‑fs
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֣ה
then shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֗
your valuation
N‑msc | 2ms
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֛ים
fifty
Number‑cp
8255 [e]
še·qel
שֶׁ֥קֶל
shekels
N‑ms
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄
כֶּ֖סֶף
of silver
N‑ms
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֥קֶל
according to the shekel
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš.
הַקֹּֽדֶשׁ׃
of the sanctuary
Art | N‑ms
518 [e]   4
wə·’im-   4
וְאִם־   4
And if   4
Conj‑w | Conj   4
5347 [e]
nə·qê·ḇāh
נְקֵבָ֖ה
[is] a female
N‑fs
  
 
[is]
 
 
 1931 [e]

הִ֑וא
it
Pro‑3fs
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
then shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֖
your valuation
N‑msc | 2ms
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֥ים
thirty
Number‑cp
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šā·qel.
שָֽׁקֶל׃
shekels
N‑ms
518 [e]   5
wə·’im   5
וְאִ֨ם   5
And if   5
Conj‑w | Conj   5
1121 [e]
mib·ben-
מִבֶּן־
from old
Prep‑m | N‑msc
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֜שׁ
five
Number‑fs
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֗ים
years
N‑fp
5704 [e]
wə·‘aḏ
וְעַד֙
and up to
Conj‑w | Prep
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
N‑msc
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Number‑cp
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
N‑fs
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֧ה
then shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֛
your valuation for
N‑msc | 2ms
2145 [e]
haz·zā·ḵār
הַזָּכָ֖ר
a male
Art | N‑ms
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Number‑cp
  
 

 
 
 8255 [e]
šə·qā·lîm;
שְׁקָלִ֑ים
shekels
N‑mp
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh
וְלַנְּקֵבָ֖ה
for a female
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑fs
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֥רֶת
ten
Number‑msc
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šə·qā·lîm.
שְׁקָלִֽים׃
shekels
N‑mp
518 [e]   6
wə·’im   6
וְאִ֣ם   6
And if   6
Conj‑w | Conj   6
1121 [e]
mib·ben-
מִבֶּן־
from old
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 2320 [e]
ḥō·ḏeš,
חֹ֗דֶשׁ
a month
N‑ms
5704 [e]
wə·‘aḏ
וְעַד֙
and up to
Conj‑w | Prep
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
N‑msc
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֣שׁ
five
Number‑fs
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
N‑fp
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֤ה
then shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֙
your valuation for
N‑msc | 2ms
2145 [e]
haz·zā·ḵār,
הַזָּכָ֔ר
a male
Art | N‑ms
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֥ה
five
Number‑ms
8255 [e]
šə·qā·lîm
שְׁקָלִ֖ים
shekels
N‑mp
  
 

 
 
 3701 [e]
kā·sep̄;
כָּ֑סֶף
of silver
N‑ms
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh
וְלַנְּקֵבָ֣ה
for a female
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑fs
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֔
your valuation shall be
N‑msc | 2ms
7969 [e]
šə·lō·šeṯ
שְׁלֹ֥שֶׁת
three
Number‑msc
8255 [e]
šə·qā·lîm
שְׁקָלִ֖ים
shekels
N‑mp
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
of silver
N‑ms
518 [e]   7
wə·’im   7
וְ֠אִם   7
And if   7
Conj‑w | Conj   7
1121 [e]
mib·ben-
מִבֶּן־
from old
Prep‑m | N‑msc
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֨ים
sixty
Number‑cp
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֤ה
years
N‑fs
  
 

 
 
 4605 [e]
wā·ma‘·lāh
וָמַ֙עְלָה֙
and above
Conj‑w | Adv | 3fs
518 [e]
’im-
אִם־
if
Conj
  
 

 
 
 2145 [e]
zā·ḵār,
זָכָ֔ר
[it is] a male
N‑ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֣ה
then shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֔
your valuation
N‑msc | 2ms
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֥ה
five
Number‑ms
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
[and] ten
Number‑ms
  
 

 
 
 8255 [e]
šā·qel;
שָׁ֑קֶל
shekels
N‑ms
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh
וְלַנְּקֵבָ֖ה
for a female
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑fs
6235 [e]
‘ă·śā·rāh
עֲשָׂרָ֥ה
ten
Number‑ms
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šə·qā·lîm.
שְׁקָלִֽים׃
shekels
N‑mp
518 [e]   8
wə·’im-   8
וְאִם־   8
But if   8
Conj‑w | Conj   8
4134 [e]
māḵ
מָ֥ךְ
is too poor to pay
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1931 [e]

הוּא֙
he
Pro‑3ms
  
 

 
 
 6187 [e]
mê·‘er·ke·ḵā,
מֵֽעֶרְכֶּ֔ךָ
your valuation
Prep‑m | N‑msc | 2ms
5975 [e]
wə·he·‘ĕ·mî·ḏōw
וְהֶֽעֱמִידוֹ֙
then he shall present himself
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms | 3ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Art | N‑ms
6186 [e]
wə·he·‘ĕ·rîḵ
וְהֶעֱרִ֥יךְ
and shall set a value for
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
him
DirObjM | 3ms
3548 [e]
hak·kō·hên;
הַכֹּהֵ֑ן
the priest
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
6310 [e]
pî,
פִּ֗י
mouth
N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
after
Pro‑r
5381 [e]
taś·śîḡ
תַּשִּׂיג֙
the reach
V‑Hifil‑Imperf‑3fs
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
of hand
N‑fsc
5087 [e]
han·nō·ḏêr,
הַנֹּדֵ֔ר
who vowed
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6186 [e]
ya·‘ă·rî·ḵen·nū
יַעֲרִיכֶ֖נּוּ
shall value him
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 3mse
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Art | N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
518 [e]   9
wə·’im-   9
וְאִם־   9
And if   9
Conj‑w | Conj   9
  
 

 
 
 929 [e]
bə·hê·māh,
בְּהֵמָ֔ה
[it is] an animal
N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
7126 [e]
yaq·rî·ḇū
יַקְרִ֧יבוּ
men may bring
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֛נָּה
 - 
Prep | 3fs
7133 [e]
qār·bān
קָרְבָּ֖ן
as an offering
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
לַֽיהוָ֑ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3605 [e]
kōl
כֹּל֩
all
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
5414 [e]
yit·tên
יִתֵּ֥ן
[anyone] gives
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֛נּוּ
of such
Prep | 3ms
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš.
קֹּֽדֶשׁ׃
holy
N‑ms
3808 [e]   10
   10
לֹ֣א   10
Not   10
Adv‑NegPrt   10
2498 [e]
ya·ḥă·lî·p̄en·nū,
יַחֲלִיפֶ֗נּוּ
He shall substitute it
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 3mse
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
or
Conj‑w | Adv‑NegPrt
4171 [e]
yā·mîr
יָמִ֥יר
exchange
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֛וֹ
it
DirObjM | 3ms
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
good
Adj‑ms
  
 

 
 
 7451 [e]
bə·rā‘
בְּרָ֖ע
for bad
Prep‑b | Adj‑ms
176 [e]
’ōw-
אוֹ־
or
Conj
7451 [e]
ra‘
רַ֣ע
bad
Adj‑ms
  
 

 
 
 2896 [e]
bə·ṭō·wḇ;
בְּט֑וֹב
for good
Prep‑b | Adj‑ms
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
and if
Conj‑w | Conj
4171 [e]
hā·mêr
הָמֵ֨ר
at all
V‑Hifil‑InfAbs
4171 [e]
yā·mîr
יָמִ֤יר
he exchanges
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָה֙
animal
N‑fs
  
 

 
 
 929 [e]
biḇ·hê·māh,
בִּבְהֵמָ֔ה
for animal
Prep‑b | N‑fs
1961 [e]
wə·hā·yāh-
וְהָֽיָה־
then
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 1931 [e]

ה֥וּא
[both] it
Pro‑3ms
8545 [e]
ū·ṯə·mū·rā·ṯōw
וּתְמוּרָת֖וֹ
and the one exchanged for it
Conj‑w | N‑fsc | 3ms
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš.
קֹּֽדֶשׁ׃
holy
N‑ms
518 [e]   11
wə·’im   11
וְאִם֙   11
And if [it is]   11
Conj‑w | Conj   11
3605 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֣ה
animal
N‑fs
  
 

 
 
 2931 [e]
ṭə·mê·’āh,
טְמֵאָ֔ה
unclean
Adj‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲ֠שֶׁר
which
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
7126 [e]
yaq·rî·ḇū
יַקְרִ֧יבוּ
they do offer
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֛נָּה
 - 
Prep | 3fs
7133 [e]
qār·bān
קָרְבָּ֖ן
as a sacrifice
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
לַֽיהוָ֑ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
5975 [e]
wə·he·‘ĕ·mîḏ
וְהֶֽעֱמִ֥יד
then he shall present
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָ֖ה
the animal
Art | N‑fs
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Art | N‑ms
6186 [e]   12
wə·he·‘ĕ·rîḵ   12
וְהֶעֱרִ֤יךְ   12
And shall set a value   12
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms   12
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵן֙
the priest
Art | N‑ms
853 [e]
’ō·ṯāh,
אֹתָ֔הּ
for it
DirObjM | 3fs
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
whether
Prep
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
it is good
Adj‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
or
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 7451 [e]
rā‘;
רָ֑ע
bad
Adj‑ms
  
 

 
 
 6187 [e]
kə·‘er·kə·ḵā
כְּעֶרְכְּךָ֥
as you value it
Prep‑k | N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֖ן
the priest
Art | N‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adv
  
 
.
 
 
 1961 [e]
yih·yeh.
יִהְיֶֽה׃
it shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
518 [e]   13
wə·’im-   13
וְאִם־   13
But if   13
Conj‑w | Conj   13
1350 [e]
gā·’ōl
גָּאֹ֖ל
at all
V‑Qal‑InfAbs
  
 

 
 
 1350 [e]
yiḡ·’ā·len·nāh;
יִגְאָלֶ֑נָּה
he [wants to] redeem it
V‑Qal‑Imperf‑3ms | 3fse
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְיָסַ֥ף
then he must add
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 
[part]
 
 
 2549 [e]
ḥă·mî·ši·ṯōw
חֲמִישִׁת֖וֹ
a fifth
Number‑ofsc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 6187 [e]
‘er·ke·ḵā.
עֶרְכֶּֽךָ׃
your valuation
N‑msc | 2ms
376 [e]   14
wə·’îš,   14
וְאִ֗ישׁ   14
And a man   14
Conj‑w | N‑ms   14
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
when
Conj
6942 [e]
yaq·diš
יַקְדִּ֨שׁ
dedicates
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1004 [e]
bê·ṯōw
בֵּית֥וֹ
his house
N‑msc | 3ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֙דֶשׁ֙
[to be] holy
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
לַֽיהוָ֔ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
6186 [e]
wə·he·‘ĕ·rî·ḵōw
וְהֶעֱרִיכוֹ֙
then shall set a value for it
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms | 3ms
3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Art | N‑ms
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
whether
Prep
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
it is good
Adj‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
or
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 7451 [e]
rā‘;
רָ֑ע
bad
Adj‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֨ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6186 [e]
ya·‘ă·rîḵ
יַעֲרִ֥יךְ
values
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֛וֹ
it
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֖ן
the priest
Art | N‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adv
  
 
.
 
 
 6965 [e]
yā·qūm.
יָקֽוּם׃
it shall stand
V‑Qal‑Imperf‑3ms
518 [e]   15
wə·’im-   15
וְאִ֨ם־   15
And if   15
Conj‑w | Conj   15
6942 [e]
ham·maq·dîš,
הַמַּקְדִּ֔ישׁ
he who dedicated it
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַ֖ל
[wants to] redeem
V‑Qal‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1004 [e]
bê·ṯōw;
בֵּית֑וֹ
his house
N‑msc | 3ms
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְ֠יָסַף
then he must add
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
2549 [e]
ḥă·mî·šîṯ
חֲמִישִׁ֧ית
a fifth
Number‑ofsc
3701 [e]
ke·sep̄-
כֶּֽסֶף־
of the money
N‑msc
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֛
of your valuation
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
to it
Prep | 3ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָ֥יָה
and it shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
his
Prep | 3ms
518 [e]   16
wə·’im   16
וְאִ֣ם ׀   16
And if   16
Conj‑w | Conj   16
7704 [e]
miś·śə·ḏêh
מִשְּׂדֵ֣ה
[part] of a field
Prep‑m | N‑msc
272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw,
אֲחֻזָּת֗וֹ
of his possession
N‑fsc | 3ms
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֥ישׁ
dedicates
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִישׁ֙
a man
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
לַֽיהוָ֔ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
then shall be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֖
your valuation
N‑msc | 2ms
6310 [e]
lə·p̄î
לְפִ֣י
according to
Prep‑l | N‑msc
2233 [e]
zar·‘ōw;
זַרְע֑וֹ
the seed for it
N‑msc | 3ms
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֚רַע
seed
N‑msc
2563 [e]
ḥō·mer
חֹ֣מֶר
a homer
N‑msc
  
 

 
 
 8184 [e]
śə·‘ō·rîm,
שְׂעֹרִ֔ים
of barley
N‑fp
2572 [e]
ba·ḥă·miš·šîm
בַּחֲמִשִּׁ֖ים
[shall be valued] at fifty
Prep‑b, Art | Number‑cp
8255 [e]
še·qel
שֶׁ֥קֶל
shekels
N‑msc
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
of silver
N‑ms
518 [e]   17
’im-   17
אִם־   17
If   17
Conj   17
8141 [e]
miš·šə·naṯ
מִשְּׁנַ֥ת
from the Year
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 3104 [e]
hay·yō·ḇêl
הַיֹּבֵ֖ל
of Jubilee
Art | N‑ms
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֣ישׁ
he dedicates
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
7704 [e]
śā·ḏê·hū;
שָׂדֵ֑הוּ
his field
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 6187 [e]
kə·‘er·kə·ḵā
כְּעֶרְכְּךָ֖
according to your valuation
Prep‑k | N‑msc | 2ms
  
 
.
 
 
 6965 [e]
yā·qūm.
יָקֽוּם׃
it shall stand
V‑Qal‑Imperf‑3ms
518 [e]   18
wə·’im-   18
וְאִם־   18
But if   18
Conj‑w | Conj   18
310 [e]
’a·ḥar
אַחַ֣ר
after
Adv
3104 [e]
hay·yō·ḇêl
הַיֹּבֵל֮
the Jubilee
Art | N‑ms
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֣ישׁ
he dedicates
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 7704 [e]
śā·ḏê·hū
שָׂדֵהוּ֒
his field
N‑msc | 3ms
2803 [e]
wə·ḥiš·šaḇ-
וְחִשַּׁב־
then shall reckon due
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
 
lōw
ל֨וֹ
to him
Prep | 3ms
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֜ן
the priest
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3701 [e]
hak·ke·sep̄,
הַכֶּ֗סֶף
the money
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
6310 [e]

פִּ֤י
 - 
N‑msc
8141 [e]
haš·šā·nîm
הַשָּׁנִים֙
the years
Art | N‑fp
  
 

 
 
 3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rōṯ,
הַנּ֣וֹתָרֹ֔ת
that remain
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑fp
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
till
Prep
8141 [e]
šə·naṯ
שְׁנַ֣ת
the Year
N‑fsc
  
 

 
 
 3104 [e]
hay·yō·ḇêl;
הַיֹּבֵ֑ל
of Jubilee
Art | N‑ms
1639 [e]
wə·niḡ·ra‘
וְנִגְרַ֖ע
and it shall be deducted
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
 6187 [e]
mê·‘er·ke·ḵā.
מֵֽעֶרְכֶּֽךָ׃
from your valuation
Prep‑m | N‑msc | 2ms
518 [e]   19
wə·’im-   19
וְאִם־   19
And if   19
Conj‑w | Conj   19
1350 [e]
gā·’ōl
גָּאֹ֤ל
ever
V‑Qal‑InfAbs
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַל֙
wishes to redeem
V‑Qal‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7704 [e]
haś·śā·ḏeh,
הַשָּׂדֶ֔ה
the field
Art | N‑ms
6942 [e]
ham·maq·dîš
הַמַּקְדִּ֖ישׁ
he who dedicates
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
it
DirObjM | 3ms
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְ֠יָסַף
then he must add
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
2549 [e]
ḥă·mi·šîṯ
חֲמִשִׁ֧ית
a fifth
Number‑ofsc
3701 [e]
ke·sep̄-
כֶּֽסֶף־
of the money
N‑msc
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֛
of your valuation
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
to it
Prep | 3ms
6965 [e]
wə·qām
וְקָ֥ם
and it shall belong
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
to him
Prep | 3ms
518 [e]   20
wə·’im-   20
וְאִם־   20
But if   20
Conj‑w | Conj   20
3808 [e]

לֹ֤א
not
Adv‑NegPrt
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַל֙
he does want to redeem
V‑Qal‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7704 [e]
haś·śā·ḏeh,
הַשָּׂדֶ֔ה
the field
Art | N‑ms
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
or if
Conj‑w | Conj
4376 [e]
mā·ḵar
מָכַ֥ר
he has sold
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7704 [e]
haś·śā·ḏeh
הַשָּׂדֶ֖ה
the field
Art | N‑ms
376 [e]
lə·’îš
לְאִ֣ישׁ
to man
Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 312 [e]
’a·ḥêr;
אַחֵ֑ר
another
Adj‑ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
1350 [e]
yig·gā·’êl
יִגָּאֵ֖ל
it shall be redeemed
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ.
עֽוֹד׃
anymore
Adv
1961 [e]   21
wə·hā·yāh   21
וְהָיָ֨ה   21
But shall be   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   21
  
 

 
 
 7704 [e]
haś·śā·ḏeh
הַשָּׂדֶ֜ה
the field
Art | N‑ms
3318 [e]
bə·ṣê·ṯōw
בְּצֵאת֣וֹ
when it is released
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3ms
  
 

 
 
 3104 [e]
ḇay·yō·ḇêl,
בַיֹּבֵ֗ל
in the Jubilee
Prep‑b, Art | N‑ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֛דֶשׁ
holy
N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֖ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
7704 [e]
kiś·ḏêh
כִּשְׂדֵ֣ה
as a field
Prep‑k | N‑msc
  
 

 
 
 2764 [e]
ha·ḥê·rem;
הַחֵ֑רֶם
devoted
Art | N‑ms
3548 [e]
lak·kō·hên
לַכֹּהֵ֖ן
the priest
Prep‑l, Art | N‑ms
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֥ה
it shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw.
אֲחֻזָּתֽוֹ׃
the possession of
N‑fsc | 3ms
518 [e]   22
wə·’im   22
וְאִם֙   22
And if   22
Conj‑w | Conj   22
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7704 [e]
śə·ḏêh
שְׂדֵ֣ה
a field
N‑msc
  
 

 
 
 4736 [e]
miq·nā·ṯōw,
מִקְנָת֔וֹ
which he has bought
N‑fsc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֕ר
which is
Pro‑r
3808 [e]

לֹ֖א
not
Adv‑NegPrt
7704 [e]
miś·śə·ḏêh
מִשְּׂדֵ֣ה
the field
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw;
אֲחֻזָּת֑וֹ
of his possession
N‑fsc | 3ms
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֖ישׁ
a man dedicates
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
2803 [e]   23
wə·ḥiš·šaḇ-   23
וְחִשַּׁב־   23
then shall reckon   23
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms   23
 
lōw
ל֣וֹ
to him
Prep | 3ms
3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֗ן
the priest
Art | N‑ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
4373 [e]
miḵ·saṯ
מִכְסַ֣ת
the worth
N‑fsc
  
 

 
 
 6187 [e]
hā·‘er·kə·ḵā,
הָֽעֶרְכְּךָ֔
of your valuation
Art | N‑msc | 2ms
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
up to
Prep
8141 [e]
šə·naṯ
שְׁנַ֣ת
the Year
N‑fsc
  
 

 
 
 3104 [e]
hay·yō·ḇêl;
הַיֹּבֵ֑ל
of Jubilee
Art | N‑ms
5414 [e]
wə·nā·ṯan
וְנָתַ֤ן
and he shall give
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6187 [e]
hā·‘er·kə·ḵā
הָעֶרְכְּךָ֙
your valuation
Art | N‑msc | 2ms
3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
on day
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 1931 [e]
ha·hū,
הַה֔וּא
that
Art | Pro‑3ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
[as] a holy [offering]
N‑ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
8141 [e]   24
biš·naṯ   24
בִּשְׁנַ֤ת   24
In the Year   24
Prep‑b | N‑fsc   24
3104 [e]
hay·yō·w·ḇêl
הַיּוֹבֵל֙
of Jubilee
Art | N‑ms
7725 [e]
yā·šūḇ
יָשׁ֣וּב
shall return
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7704 [e]
haś·śā·ḏeh,
הַשָּׂדֶ֔ה
the field
Art | N‑ms
834 [e]
la·’ă·šer
לַאֲשֶׁ֥ר
from whom
Prep‑l | Pro‑r
7069 [e]
qā·nā·hū
קָנָ֖הוּ
it was bought
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3ms
  
 

 
 
 853 [e]
mê·’it·tōw;
מֵאִתּ֑וֹ
to him
Prep‑m | DirObjM | 3ms
834 [e]
la·’ă·šer-
לַאֲשֶׁר־
to who [owned]
Prep‑l | Pro‑r
 
lōw
ל֖וֹ
the one
Prep | 3ms
272 [e]
’ă·ḥuz·zaṯ
אֲחֻזַּ֥ת
as a possession
N‑fsc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the land
Art | N‑fs
3605 [e]   25
wə·ḵāl   25
וְכָל־   25
And all   25
Conj‑w | N‑msc   25
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֔
your valuations
N‑msc | 2ms
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֖ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֣קֶל
according to the shekel
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš;
הַקֹּ֑דֶשׁ
of the sanctuary
Art | N‑ms
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֥ים
twenty
Number‑cp
1626 [e]
gê·rāh
גֵּרָ֖ה
gerahs
N‑fs
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 8255 [e]
haš·šā·qel.
הַשָּֽׁקֶל׃
to the shekel
Art | N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
389 [e]   26
’aḵ-   26
אַךְ־   26
But   26
Adv   26
1060 [e]
bə·ḵō·wr
בְּכ֞וֹר
the firstborn
N‑ms
  
 
[is]
 
 
 834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which should be
Pro‑r
  
 

 
 
 1069 [e]
yə·ḇuk·kar
יְבֻכַּ֤ר
firstborn
V‑Pual‑Imperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָה֙
Yahweh's
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 929 [e]
biḇ·hê·māh,
בִּבְהֵמָ֔ה
of the animals
Prep‑b | N‑fs
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
no
Adv‑NegPrt
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֥ישׁ
shall dedicate
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֖ישׁ
man
N‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
 - 
DirObjM | 3ms
518 [e]
’im-
אִם־
whether [it is]
Conj
  
 

 
 
 7794 [e]
šō·wr
שׁ֣וֹר
an ox
N‑ms
518 [e]
’im-
אִם־
or
Conj
  
 

 
 
 7716 [e]
śeh,
שֶׂ֔ה
sheep
N‑ms
3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֖ה
of Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
it [is]
Pro‑3ms
518 [e]   27
wə·’im   27
וְאִ֨ם   27
And if   27
Conj‑w | Conj   27
929 [e]
bab·bə·hê·māh
בַּבְּהֵמָ֤ה
[it is] an animal
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 2931 [e]
haṭ·ṭə·mê·’āh
הַטְּמֵאָה֙
unclean
Art | Adj‑fs
6299 [e]
ū·p̄ā·ḏāh
וּפָדָ֣ה
then he shall redeem [it]
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 6187 [e]
ḇə·‘er·ke·ḵā,
בְעֶרְכֶּ֔ךָ
according to your valuation
Prep‑b | N‑msc | 2ms
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְיָסַ֥ף
and shall add
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
2549 [e]
ḥă·mi·ši·ṯōw
חֲמִשִׁת֖וֹ
a fifth
Number‑ofsc | 3ms
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw;
עָלָ֑יו
to it
Prep | 3ms
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
or if
Conj‑w | Conj
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 1350 [e]
yig·gā·’êl
יִגָּאֵ֖ל
it is redeemed
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
4376 [e]
wə·nim·kar
וְנִמְכַּ֥ר
then it shall be sold
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
 6187 [e]
bə·‘er·ke·ḵā.
בְּעֶרְכֶּֽךָ׃
according to your valuation
Prep‑b | N‑msc | 2ms
389 [e]   28
’aḵ-   28
אַךְ־   28
Nevertheless   28
Adv   28
3605 [e]
kāl-
כָּל־
 - 
N‑msc
  
 

 
 
 2764 [e]
ḥê·rem
חֵ֡רֶם
devoted [offering]
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
2763 [e]
ya·ḥă·rim
יַחֲרִם֩
may devote
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֨ישׁ
a man
N‑ms
3069 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֜ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3605 [e]
mik·kāl
מִכָּל־
of all
Prep‑m | N‑msc
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
 
lōw,
ל֗וֹ
he has
Prep | 3ms
  
 

 
 
 120 [e]
mê·’ā·ḏām
מֵאָדָ֤ם
[both] man
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 929 [e]
ū·ḇə·hê·māh
וּבְהֵמָה֙
and beast
Conj‑w | N‑fs
7704 [e]
ū·miś·śə·ḏêh
וּמִשְּׂדֵ֣ה
or the field
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw,
אֲחֻזָּת֔וֹ
of his possession
N‑fsc | 3ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
4376 [e]
yim·mā·ḵêr
יִמָּכֵ֖ר
shall be sold
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 1350 [e]
yig·gā·’êl;
יִגָּאֵ֑ל
redeemed
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
Every
N‑msc
2764 [e]
ḥê·rem
חֵ֕רֶם
devoted thing
N‑ms
6944 [e]
qō·ḏeš-
קֹֽדֶשׁ־
most
N‑msc
6944 [e]
qā·ḏā·šîm
קָֽדָשִׁ֥ים
holy
N‑mp
1931 [e]

ה֖וּא
is
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3605 [e]   29
kāl-   29
כָּל־   29
All   29
N‑msc   29
  
 

 
 
 2764 [e]
ḥê·rem,
חֵ֗רֶם
under the ban
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
who
Pro‑r
2763 [e]
yā·ḥo·ram
יָחֳרַ֛ם
may become doomed to destruction
V‑Hofal‑Imperf‑3ms
4480 [e]
min-
מִן־
among
Prep
  
 

 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
men
Art | N‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
No person
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 6299 [e]
yip·pā·ḏeh;
יִפָּדֶ֑ה
shall be redeemed
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
4191 [e]
mō·wṯ
מ֖וֹת
surely
V‑Qal‑InfAbs
  
 
.
 
 
 4191 [e]
yū·māṯ.
יוּמָֽת׃
[but] shall be put to death
V‑Hofal‑Imperf‑3ms
3605 [e]   30
wə·ḵāl   30
וְכָל־   30
And all   30
Conj‑w | N‑msc   30
4643 [e]
ma‘·śar
מַעְשַׂ֨ר
the tithe
N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
of the land
Art | N‑fs
2233 [e]
miz·ze·ra‘
מִזֶּ֤רַע
[whether] of the seed
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֙רֶץ֙
of the land
Art | N‑fs
6529 [e]
mip·pə·rî
מִפְּרִ֣י
[or] of the fruit
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 6086 [e]
hā·‘êṣ,
הָעֵ֔ץ
of the tree
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
[is] Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
[is]
 
 
 1931 [e]
hū;
ה֑וּא
it [is]
Pro‑3ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
holy
N‑ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
518 [e]   31
wə·’im-   31
וְאִם־   31
And if   31
Conj‑w | Conj   31
1350 [e]
gā·’ōl
גָּאֹ֥ל
at all
V‑Qal‑InfAbs
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַ֛ל
wants to redeem
V‑Qal‑Imperf‑3ms
376 [e]
’îš
אִ֖ישׁ
a man
N‑ms
  
 

 
 
 4643 [e]
mim·ma·‘aś·rōw;
מִמַּֽעַשְׂר֑וֹ
[any] of his tithes
Prep‑m | N‑msc | 3ms
2549 [e]
ḥă·mi·šî·ṯōw
חֲמִשִׁית֖וֹ
a fifth
Number‑ofsc | 3ms
3254 [e]
yō·sêp̄
יֹסֵ֥ף
he shall add
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3ms
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw.
עָלָֽיו׃
to it
Prep | 3ms
3605 [e]   32
wə·ḵāl   32
וְכָל־   32
And concerning   32
Conj‑w | N‑msc   32
4643 [e]
ma‘·śar
מַעְשַׂ֤ר
the tithe
N‑msc
  
 

 
 
 1241 [e]
bā·qār
בָּקָר֙
of the herd
N‑ms
  
 

 
 
 6629 [e]
wā·ṣōn,
וָצֹ֔אן
or the flock
Conj‑w | N‑cs
3605 [e]
kōl
כֹּ֥ל
of
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whatever
Pro‑r
5674 [e]
ya·‘ă·ḇōr
יַעֲבֹ֖ר
passes
V‑Qal‑Imperf‑3ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Prep
  
 

 
 
 7626 [e]
haš·šā·ḇeṭ;
הַשָּׁ֑בֶט
the rod
Art | N‑ms
6224 [e]
hā·‘ă·śî·rî
הָֽעֲשִׂירִ֕י
the tenth [one]
Art | Number‑oms
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹּ֖דֶשׁ
holy
N‑ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3808 [e]   33
   33
לֹ֧א   33
Not   33
Adv‑NegPrt   33
1239 [e]
yə·ḇaq·qêr
יְבַקֵּ֛ר
He shall inquire
V‑Piel‑Imperf‑3ms
996 [e]
bên-
בֵּֽין־
whether
Prep
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
it is good
Adj‑ms
  
 

 
 
 7451 [e]
lā·ra‘
לָרַ֖ע
or bad
Prep‑l, Art | Adj‑ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 4171 [e]
yə·mî·ren·nū;
יְמִירֶ֑נּוּ
shall he exchange it
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 3mse
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
and if
Conj‑w | Conj
4171 [e]
hā·mêr
הָמֵ֣ר
at all
V‑Hifil‑InfAbs
  
 

 
 
 4171 [e]
yə·mî·ren·nū,
יְמִירֶ֔נּוּ
he exchanges it
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 3mse
1961 [e]
wə·hā·yāh-
וְהָֽיָה־
then
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
1931 [e]

ה֧וּא
[both] it
Pro‑3ms
8545 [e]
ū·ṯə·mū·rā·ṯōw
וּתְמוּרָת֛וֹ
and the one exchanged for it
Conj‑w | N‑fsc | 3ms
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
holy
N‑ms
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 1350 [e]
yig·gā·’êl.
יִגָּאֵֽל׃
it shall be redeemed
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
428 [e]   34
’êl·leh   34
אֵ֣לֶּה   34
These [are]   34
Pro‑cp   34
4687 [e]
ham·miṣ·wōṯ,
הַמִּצְוֺ֗ת
the commandments
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֧ה
commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
for
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֖ר
on Mount
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 5514 [e]
sî·nāy.
סִינָֽי׃
Sinai
N‑proper‑fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Leviticus 26
Top of Page
Top of Page