Ezekiel 41
Interlinear Bible
The Inner Temple
935 [e]   1
way·ḇî·’ê·nî   1
וַיְבִיאֵ֖נִי   1
And he brought me   1
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 1cs   1
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
  
 

 
 
 1964 [e]
ha·hê·ḵāl;
הַהֵיכָ֑ל
the sanctuary
Art | N‑ms
4058 [e]
way·yā·māḏ
וַיָּ֣מָד
and measured
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 352 [e]
hā·’ê·lîm,
הָאֵילִ֗ים
the doorposts
Art | N‑mp
8337 [e]
šêš-
שֵׁשׁ־
six
Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֨וֹת
cubits
N‑fp
7341 [e]
rō·ḥaḇ-
רֹ֧חַב־
wide
N‑ms
  
 

 
 
 6311 [e]
mip·pōw
מִפּ֛וֹ
on one side
Prep‑m | Adv
8337 [e]
wə·šêš-
וְשֵׁשׁ־
and six
Conj‑w | Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ-
אַמּֽוֹת־
cubits
N‑fp
7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֥חַב
wide
N‑ms
  
 

 
 
 6311 [e]
mip·pōw
מִפּ֖וֹ
on the other side
Prep‑m | Adv
7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֥חַב
the width
N‑msc
  
 
.
 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel.
הָאֹֽהֶל׃
of the tabernacle
Art | N‑ms
7341 [e]   2
wə·rō·ḥaḇ   2
וְרֹ֣חַב   2
And the width   2
Conj‑w | N‑msc   2
6607 [e]
hap·pe·ṯaḥ
הַפֶּתַח֮
of the entryway
Art | N‑ms
6235 [e]
‘e·śer
עֶ֣שֶׂר
[was] ten
Number‑fsc
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּוֹת֒
cubits
N‑fp
3802 [e]
wə·ḵiṯ·p̄ō·wṯ
וְכִתְפ֣וֹת
and the side walls
Conj‑w | N‑fpc
6607 [e]
hap·pe·ṯaḥ,
הַפֶּ֔תַח
of the entrance
Art | N‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֤שׁ
[were] five
Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּוֹת֙
cubits
N‑fp
  
 

 
 
 6311 [e]
mip·pōw,
מִפּ֔וֹ
on this side
Prep‑m | Adv
2568 [e]
wə·ḥā·mêš
וְחָמֵ֥שׁ
and five
Conj‑w | Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֖וֹת
cubits
N‑fp
  
 
.
 
 
 6311 [e]
mip·pōw;
מִפּ֑וֹ
on the other side
Prep‑m | Adv
4058 [e]
way·yā·māḏ
וַיָּ֤מָד
And he measured
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּוֹ֙
its length
N‑msc | 3ms
705 [e]
’ar·bā·‘îm
אַרְבָּעִ֣ים
forty
Number‑cp
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·māh,
אַמָּ֔ה
cubits
N‑fs
  
 

 
 
 7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
And its width
Conj‑w | N‑ms
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֥ים
twenty
Number‑cp
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·māh.
אַמָּֽה׃
cubits
N‑fs
935 [e]   3
ū·ḇā   3
וּבָ֣א   3
And he went   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   3
  
 

 
 
 6441 [e]
lip̄·nî·māh,
לִפְנִ֔ימָה
inside
Prep‑l | Adv
4058 [e]
way·yā·māḏ
וַיָּ֥מָד
and measured
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
352 [e]
’êl-
אֵֽיל־
the post
N‑msc
  
 

 
 
 6607 [e]
hap·pe·ṯaḥ
הַפֶּ֖תַח
the doorposts
Art | N‑ms
8147 [e]
šə·ta·yim
שְׁתַּ֣יִם
two
Number‑fd
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ;
אַמּ֑וֹת
cubits
N‑fp
  
 

 
 
 6607 [e]
wə·hap·pe·ṯaḥ
וְהַפֶּ֙תַח֙
and the entrance
Conj‑w, Art | N‑ms
8337 [e]
šêš
שֵׁ֣שׁ
six
Number‑fsc
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ,
אַמּ֔וֹת
cubits [high]
N‑fp
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֥חַב
and the width
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 6607 [e]
hap·pe·ṯaḥ
הַפֶּ֖תַח
of the entrance
Art | N‑ms
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֥בַע
seven
Number‑fs
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ.
אַמּֽוֹת׃
cubits
N‑fp
4058 [e]   4
way·yā·māḏ   4
וַיָּ֨מָד   4
And He measured   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּ֜וֹ
the length
N‑msc | 3ms
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Number‑cp
  
 

 
 
 520 [e]
’am·māh,
אַמָּ֗ה
cubits
N‑fs
  
 

 
 
 7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֛חַב
and the width
Conj‑w | N‑ms
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֥ים
twenty
Number‑cp
  
 

 
 
 520 [e]
’am·māh
אַמָּ֖ה
cubits
N‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
beyond
N‑cpc
  
 

 
 
 1964 [e]
ha·hê·ḵāl;
הַֽהֵיכָ֑ל
the sanctuary
Art | N‑ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
and he said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֔י
to me
Prep | 1cs
2088 [e]
zeh
זֶ֖ה
this [is]
Pro‑ms
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֥דֶשׁ
Holy [Place]
N‑msc
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm.
הַקֳּדָשִֽׁים׃
the Most
Art | N‑mp
4058 [e]   5
way·yā·māḏ   5
וַיָּ֥מָד   5
And Next he measured   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
7023 [e]
qîr-
קִֽיר־
the wall
N‑msc
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֖יִת
of the temple
Art | N‑ms
8337 [e]
šêš
שֵׁ֣שׁ
six
Number‑fsc
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ;
אַמּ֑וֹת
cubits
N‑fp
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֣חַב
and the width
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 6763 [e]
haṣ·ṣê·lā‘
הַצֵּלָע֩
of each side chamber
Art | N‑fs
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֨ע
[was] four
Number‑fs
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֜וֹת
cubits
N‑fp
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֧יב ׀
all
Adv
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֛יב
around
Adv
1004 [e]
lab·ba·yiṯ
לַבַּ֖יִת
the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
on every side
Adv
6763 [e]   6
wə·haṣ·ṣə·lā·‘ō·wṯ   6
וְהַצְּלָעוֹת֩   6
And the side chambers [were]   6
Conj‑w, Art | N‑fp   6
6763 [e]
ṣê·lā‘
צֵלָ֨ע
one
N‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
above
Prep
  
 

 
 
 6763 [e]
ṣê·lā‘
צֵלָ֜ע
the other
N‑fs
  
 

 
 
 7969 [e]
šā·lō·wōš
שָׁל֧וֹשׁ
[in] three [stories]
Number‑fs
7970 [e]
ū·šə·lō·šîm
וּשְׁלֹשִׁ֣ים
and thirty [chambers]
Conj‑w | Number‑cp
  
 

 
 
 6471 [e]
pə·‘ā·mîm,
פְּעָמִ֗ים
in each story
N‑fp
935 [e]
ū·ḇā·’ō·wṯ
וּ֠בָאוֹת
and they rested
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7023 [e]
baq·qîr
בַּקִּ֨יר
on ledges
Prep‑b, Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that [were]
Pro‑r
1004 [e]
lab·ba·yiṯ
לַבַּ֧יִת
of the house
Prep‑l, Art | N‑ms
6763 [e]
laṣ·ṣə·lā·‘ō·wṯ
לַצְּלָע֛וֹת
for the side chambers
Prep‑l, Art | N‑fp
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֥יב ׀
all
Adv
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֖יב
around
Adv
1961 [e]
lih·yō·wṯ
לִהְי֣וֹת
that they might be
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 270 [e]
’ă·ḥū·zîm;
אֲחוּזִ֑ים
supported
N‑mp
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
1961 [e]
yih·yū
יִהְי֥וּ
they had
V‑Qal‑Imperf‑3mp
270 [e]
’ă·ḥū·zîm
אֲחוּזִ֖ים
fastened
N‑mp
7023 [e]
bə·qîr
בְּקִ֥יר
to the wall
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 1004 [e]
hab·bā·yiṯ.
הַבָּֽיִת׃
of the temple
Art | N‑ms
  
 

 
 
 7337 [e]   7
wə·rā·ḥă·ḇāh   7
וְֽרָחֲבָ֡ה   7
And became wider   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs   7
5437 [e]
wə·nā·sə·ḇāh
וְֽנָסְבָה֩
and as one went up
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
4605 [e]
lə·ma‘·lāh
לְמַ֨עְלָה
from story
Prep‑l | Adv | 3fs
4605 [e]
lə·ma‘·lāh
לְמַ֜עְלָה
to story
Prep‑l | Adv | 3fs
  
 

 
 
 6763 [e]
laṣ·ṣə·lā·‘ō·wṯ,
לַצְּלָע֗וֹת
the side chambers
Prep‑l, Art | N‑fp
3588 [e]

כִּ֣י
because
Conj
4141 [e]
mū·saḇ-
מֽוּסַב־
their supporting ledges in the [wall]
N‑msc
1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַ֠בַּיִת
of the temple
Art | N‑ms
4605 [e]
lə·ma‘·lāh
לְמַ֨עְלָה
ascended
Prep‑l | Adv | 3fs
4605 [e]
lə·ma‘·lāh
לְמַ֜עְלָה
like steps
Prep‑l | Adv | 3fs
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֤יב ׀
all
Adv
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִיב֙
around
Adv
  
 

 
 
 1004 [e]
lab·ba·yiṯ,
לַבַּ֔יִת
of the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
thus
Adv
7341 [e]
rō·ḥaḇ-
רֹֽחַב־
the width
N‑ms
1004 [e]
lab·ba·yiṯ
לַבַּ֖יִת
of the structure
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 

 
 
 4605 [e]
lə·mā·‘ə·lāh;
לְמָ֑עְלָה
as one went up
Prep‑l | Adv | 3fs
3651 [e]
wə·ḵên
וְכֵ֧ן
and
Conj‑w | Adv
8481 [e]
hat·taḥ·tō·w·nāh
הַתַּחְתּוֹנָ֛ה
[from] the lowest [story]
Art | Adj‑fs
5927 [e]
ya·‘ă·leh
יַעֲלֶ֥ה
increased
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
5945 [e]
hā·‘el·yō·w·nāh
הָעֶלְיוֹנָ֖ה
the highest
Art | Adj‑fs
  
 
.
 
 
 8484 [e]
lat·tî·ḵō·w·nāh.
לַתִּיכוֹנָֽה׃
by the way of middle one
Prep‑l, Art | Adj‑fs
7200 [e]   8
wə·rā·’î·ṯî   8
וְרָאִ֧יתִי   8
And I saw   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑1cs   8
1004 [e]
lab·ba·yiṯ
לַבַּ֛יִת
the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
1363 [e]
gō·ḇah
גֹּ֖בַהּ
an elevation
N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֣יב ׀
all
Adv
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ;
סָבִ֑יב
around
Adv
 
mə·yus·sə·ḏō·wṯ
[מיסדות]
 - 
 
3245 [e]
mū·sə·ḏō·wṯ
(מוּסְד֤וֹת)
it was the foundation of
N‑fpc
6763 [e]
haṣ·ṣə·lā·‘ō·wṯ
הַצְּלָעוֹת֙
the side chambers
Art | N‑fp
4393 [e]
mə·lōw
מְל֣וֹ
a full
N‑msc
7070 [e]
haq·qā·neh,
הַקָּנֶ֔ה
rod
Art | N‑ms
8337 [e]
šêš
שֵׁ֥שׁ
[that] [is] six
Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֖וֹת
cubits [high]
N‑fp
  
 
.
 
 
 679 [e]
’aṣ·ṣî·lāh.
אַצִּֽילָה׃
great
N‑cs
7341 [e]   9
rō·ḥaḇ   9
רֹ֣חַב   9
The thickness   9
N‑msc   9
  
 

 
 
 7023 [e]
haq·qîr
הַקִּ֧יר
of the wall
Art | N‑ms
834 [e]
’ăšer-
אֲ‍ֽשֶׁר־
 - 
Pro‑r
6763 [e]
laṣ·ṣê·lā‘
לַצֵּלָ֛ע
of the side chambers
Prep‑l, Art | N‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
of
Prep
  
 

 
 
 2351 [e]
ha·ḥūṣ
הַח֖וּץ
outer
Art | N‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֣שׁ
[was] five
Number‑fs
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ;
אַמּ֑וֹת
cubits
N‑fp
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁ֣ר
So also
Conj‑w | Pro‑r
3240 [e]
mun·nāḥ,
מֻנָּ֔ח
the remaining terrace by
V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the place
N‑msc
6763 [e]
ṣə·lā·‘ō·wṯ
צְלָע֖וֹת
of the side chambers
N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that [were]
Pro‑r
  
 
.
 
 
 1004 [e]
lab·bā·yiṯ.
לַבָּֽיִת׃
of the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
996 [e]   10
ū·ḇên   10
וּבֵ֨ין   10
And between [it]   10
Conj‑w | Prep   10
3957 [e]
hal·lə·šā·ḵō·wṯ
הַלְּשָׁכ֜וֹת
[and] the [wall] chambers was
Art | N‑fp
7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֣חַב
a width
N‑msc
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֥ים
of twenty
Number‑cp
520 [e]
’am·māh
אַמָּ֛ה
cubits
N‑fs
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֥יב
on every side
Adv
1004 [e]
lab·ba·yiṯ
לַבַּ֖יִת
the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֥יב ׀
all
Adv
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Adv
6607 [e]   11
ū·p̄e·ṯaḥ   11
וּפֶ֤תַח   11
And the doors   11
Conj‑w | N‑msc   11
6763 [e]
haṣ·ṣê·lā‘
הַצֵּלָע֙
of the side chambers
Art | N‑fs
3240 [e]
lam·mun·nāḥ,
לַמֻּנָּ֔ח
opened on the terrace
Prep‑l, Art | V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֤תַח
door
N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָד֙
one
Number‑ms
1870 [e]
de·reḵ
דֶּ֣רֶךְ
toward
N‑csc
  
 

 
 
 6828 [e]
haṣ·ṣā·p̄ō·wn,
הַצָּפ֔וֹן
the north
Art | N‑fs
6607 [e]
ū·p̄e·ṯaḥ
וּפֶ֥תַח
and door
Conj‑w | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
  
 

 
 
 1864 [e]
lad·dā·rō·wm;
לַדָּר֑וֹם
toward the south
Prep‑l, Art | N‑ms
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֙חַב֙
and the width
Conj‑w | N‑msc
4725 [e]
mə·qō·wm
מְק֣וֹם
of
N‑msc
3240 [e]
ham·mun·nāḥ,
הַמֻּנָּ֔ח
the terrace
Art | V‑Hofal‑Prtcpl‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֥שׁ
[was] five
Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֖וֹת
cubits
N‑fp
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֥יב ׀
all
Adv
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Adv
1146 [e]   12
wə·hab·bin·yān   12
וְהַבִּנְיָ֡ן   12
And the building   12
Conj‑w, Art | N‑ms   12
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
that
Pro‑r
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֨י
faced
N‑cpc
1508 [e]
hag·giz·rāh
הַגִּזְרָ֜ה
the separating courtyard
Art | N‑fs
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֣ת
at its end
N‑fsc
1870 [e]
de·reḵ-
דֶּֽרֶךְ־
toward
N‑csc
3220 [e]
hay·yām,
הַיָּ֗ם
western
Art | N‑ms
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֚חַב
wide
N‑msc
7657 [e]
šiḇ·‘îm
שִׁבְעִ֣ים
[was] seventy
Number‑cp
520 [e]
’am·māh,
אַמָּ֔ה
cubits
N‑fs
7023 [e]
wə·qîr
וְקִ֧יר
and the wall
Conj‑w | N‑msc
1146 [e]
hab·bin·yān
הַבִּנְיָ֛ן
of the building
Art | N‑ms
2568 [e]
ḥā·mêš-
חָֽמֵשׁ־
[was] five
Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֥וֹת
cubits
N‑fp
7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֖חַב
thick
N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֣יב ׀
all
Adv
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ;
סָבִ֑יב
around
Adv
753 [e]
wə·’ā·rə·kōw
וְאָרְכּ֖וֹ
and its length
Conj‑w | N‑msc | 3ms
8673 [e]
tiš·‘îm
תִּשְׁעִ֥ים
ninety
Number‑cp
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·māh.
אַמָּֽה׃
cubits
N‑fs
4058 [e]   13
ū·mā·ḏaḏ   13
וּמָדַ֣ד   13
So he measured   13
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   13
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·ba·yiṯ,
הַבַּ֔יִת
the temple
Art | N‑ms
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ
אֹ֖רֶךְ
long
N‑ms
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֣ה
a hundred
Number‑fs
520 [e]
’am·māh;
אַמָּ֑ה
cubits
N‑fs
  
 

 
 
 1508 [e]
wə·hag·giz·rāh
וְהַגִּזְרָ֤ה
and the separating courtyard
Conj‑w, Art | N‑fs
  
 

 
 
 1140 [e]
wə·hab·bin·yāh
וְהַבִּנְיָה֙
and the with building
Conj‑w, Art | N‑fs
7023 [e]
wə·qî·rō·w·ṯe·hā,
וְקִ֣ירוֹתֶ֔יהָ
and its walls
Conj‑w | N‑mpc | 3fs
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ
אֹ֖רֶךְ
long
N‑ms
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
[was] a hundred
Number‑fs
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·māh.
אַמָּֽה׃
cubits
N‑fs
7341 [e]   14
wə·rō·ḥaḇ   14
וְרֹחַב֩   14
And the width   14
Conj‑w | N‑msc   14
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֨י
of the face
N‑cpc
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֧יִת
of the temple
Art | N‑ms
1508 [e]
wə·hag·giz·rāh
וְהַגִּזְרָ֛ה
and including the separating courtyard
Conj‑w, Art | N‑fs
  
 

 
 
 6921 [e]
laq·qā·ḏîm
לַקָּדִ֖ים
eastern
Prep‑l, Art | N‑ms
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
[was] a hundred
Number‑fs
  
 
.
 
 
 520 [e]
’am·māh.
אַמָּֽה׃
cubits
N‑fs
4058 [e]   15
ū·mā·ḏaḏ   15
וּמָדַ֣ד   15
And He measured   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   15
753 [e]
’ō·reḵ-
אֹֽרֶךְ־
the length
N‑msc
1146 [e]
hab·bin·yān
הַ֠בִּנְיָן
of the building
Art | N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֨י
facing
N‑cpc
1508 [e]
hag·giz·rāh
הַגִּזְרָ֜ה
the separating courtyard
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
 - 
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
310 [e]
’a·ḥă·re·hā
אַחֲרֶ֧יהָ
behind it
Prep | 3fs
 
wə·’at·tū·qê·hā
[ואתוקיהא]
 - 
Conj‑w | N‑mpc | 3fs
862 [e]
wə·’at·tî·qe·hā
(וְאַתִּיקֶ֛יהָא)
with its galleries
Conj‑w | N‑mpc | 3fs
6311 [e]
mip·pōw
מִפּ֥וֹ
on the one side
Prep‑m | Adv
  
 

 
 
 6311 [e]
ū·mip·pōw
וּמִפּ֖וֹ
and on the other side
Conj‑w, Prep‑m | Adv
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֣ה
a hundred
Number‑fs
  
 

 
 
 520 [e]
’am·māh;
אַמָּ֑ה
cubits
N‑fs
  
 

 
 
 1964 [e]
wə·ha·hê·ḵāl
וְהַֽהֵיכָל֙
and as well as the temple
Conj‑w, Art | N‑ms
6442 [e]
hap·pə·nî·mî,
הַפְּנִימִ֔י
inner
Art | Adj‑ms
197 [e]
wə·’u·lam·mê
וְאֻֽלַמֵּ֖י
and the porches
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 2691 [e]
he·ḥā·ṣêr.
הֶחָצֵֽר׃
of the court
Art | N‑cs
  
 

 
 
 5592 [e]   16
has·sip·pîm   16
הַסִּפִּ֡ים   16
their doorposts   16
Art | N‑mp   16
  
 

 
 
 2474 [e]
wə·ha·ḥal·lō·w·nîm
וְהַחַלּוֹנִ֣ים
and the window [frames]
Conj‑w, Art | N‑cp
331 [e]
hā·’ă·ṭu·mō·wṯ
הָ֠אֲטֻמוֹת
beveled
Art | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fp
862 [e]
wə·hā·’at·tî·qîm
וְהָאַתִּיקִ֤ים ׀
and the galleries
Conj‑w, Art | N‑mp
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִיב֙
all around
Adv
  
 

 
 
 7969 [e]
liš·lā·šə·tām,
לִשְׁלָשְׁתָּ֔ם
[their] three [stories]
Prep‑l | Number‑msc | 3mp
5048 [e]
ne·ḡeḏ
נֶ֧גֶד
opposite
Prep
  
 

 
 
 5592 [e]
has·sap̄
הַסַּ֛ף
the threshold
Art | N‑ms
7824 [e]
śə·ḥîp̄
שְׂחִ֥יף
were paneled with
N‑msc
6086 [e]
‘êṣ
עֵ֖ץ
wood
N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֣יב ׀
about
Adv
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ;
סָבִ֑יב
all
Adv
776 [e]
wə·hā·’ā·reṣ
וְהָאָ֙רֶץ֙
and the from ground
Conj‑w, Art | N‑fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 2474 [e]
ha·ḥal·lō·nō·wṯ,
הַֽחַלֹּנ֔וֹת
the windows
Art | N‑cp
2474 [e]
wə·ha·ḥal·lō·nō·wṯ
וְהַֽחַלֹּנ֖וֹת
and the windows
Conj‑w, Art | N‑cp
  
 

 
 
 3680 [e]
mə·ḵus·sō·wṯ.
מְכֻסּֽוֹת׃
were covered
V‑Pual‑Prtcpl‑fp
5921 [e]   17
‘al-   17
עַל־   17
from   17
Prep   17
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
the space above
Prep‑m
  
 

 
 
 6607 [e]
hap·pe·ṯaḥ
הַפֶּ֡תַח
the door
Art | N‑ms
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and even to
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּיִת֩
the room
Art | N‑ms
6442 [e]
hap·pə·nî·mî
הַפְּנִימִ֨י
inner
Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 2351 [e]
wə·la·ḥūṣ
וְלַח֜וּץ
and as well as outside
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶל־
and on
Conj‑w | Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
7023 [e]
haq·qîr
הַקִּ֨יר
wall
Art | N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֧יב ׀
all
Adv
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֛יב
around
Adv
6442 [e]
bap·pə·nî·mî
בַּפְּנִימִ֥י
inside
Prep‑b, Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 2435 [e]
ū·ḇa·ḥî·ṣō·wn
וּבַחִיצ֖וֹן
and outside
Conj‑w, Prep‑b, Art | Adj‑ms
  
 
.
 
 
 4060 [e]
mid·dō·wṯ.
מִדּֽוֹת׃
by measure
N‑fp
6213 [e]   18
wə·‘ā·śui   18
וְעָשׂ֥וּי   18
And [it] [was] made   18
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms   18
3742 [e]
kə·rū·ḇîm
כְּרוּבִ֖ים
with cherubim
N‑mp
  
 

 
 
 8561 [e]
wə·ṯi·mō·rîm;
וְתִֽמֹרִ֑ים
and palm trees
Conj‑w | N‑fp
8561 [e]
wə·ṯi·mō·rāh
וְתִֽמֹרָה֙
and a palm tree
Conj‑w | N‑fs
996 [e]
bên-
בֵּין־
between
Prep
3742 [e]
kə·rūḇ
כְּר֣וּב
cherub
N‑ms
  
 

 
 
 3742 [e]
liḵ·rūḇ,
לִכְר֔וּב
and cherub
Prep‑l | N‑ms
8147 [e]
ū·šə·na·yim
וּשְׁנַ֥יִם
and two
Conj‑w | Number‑md
  
 

 
 
 6440 [e]
pā·nîm
פָּנִ֖ים
faces
N‑mp
  
 
.
 
 
 3742 [e]
lak·kə·rūḇ.
לַכְּרֽוּב׃
had [Each] cherub
Prep‑l, Art | N‑ms
6440 [e]   19
ū·p̄ə·nê   19
וּפְנֵ֨י   19
So that the face   19
Conj‑w | N‑cpc   19
120 [e]
’ā·ḏām
אָדָ֤ם
of a man
N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
[was] toward
Prep
8561 [e]
hat·ti·mō·rāh
הַתִּֽמֹרָה֙
a palm tree
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6311 [e]
mip·pōw,
מִפּ֔וֹ
on one side
Prep‑m | Adv
6440 [e]
ū·p̄ə·nê-
וּפְנֵֽי־
and the face
Conj‑w | N‑mpc
3715 [e]
ḵə·p̄îr
כְפִ֥יר
of a young lion
N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
toward
Prep
8561 [e]
hat·ti·mō·rāh
הַתִּֽמֹרָ֖ה
a palm tree
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6311 [e]
mip·pōw;
מִפּ֑וֹ
on the other side
Prep‑m | Adv
6213 [e]
‘ā·śui
עָשׂ֥וּי
thus [it] [was] made
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
throughout
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֖יִת
the temple
Art | N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֥יב ׀
all
Adv
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Adv
776 [e]   20
mê·hā·’ā·reṣ   20
מֵהָאָ֙רֶץ֙   20
From the floor   20
Prep‑m, Art | N‑fs   20
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
the space above
Prep‑m
6607 [e]
hap·pe·ṯaḥ,
הַפֶּ֔תַח
the door
Art | N‑ms
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm
הַכְּרוּבִ֥ים
cherubim
Art | N‑mp
8561 [e]
wə·hat·ti·mō·rîm
וְהַתִּֽמֹרִ֖ים
and palm trees
Conj‑w, Art | N‑fp
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ă·śū·yim;
עֲשׂוּיִ֑ם
[were] carved
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
7023 [e]
wə·qîr
וְקִ֖יר
and on the wall
Conj‑w | N‑msc
  
 
.
 
 
 1964 [e]
ha·hê·ḵāl
הַׄהֵׄיׄכָֽׄלׄ׃‪‬
of the sanctuary
Art | N‑ms
1964 [e]   21
ha·hê·ḵāl   21
הַֽהֵיכָ֖ל   21
The temple   21
Art | N‑ms   21
4201 [e]
mə·zū·zaṯ
מְזוּזַ֣ת
the doorposts
N‑fsc
  
 

 
 
 7251 [e]
rə·ḇu·‘āh;
רְבֻעָ֑ה
of [were] square
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
6440 [e]
ū·p̄ə·nê
וּפְנֵ֣י
and [as] [was] the front
Conj‑w | N‑cpc
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
of the sanctuary
Art | N‑ms
4758 [e]
ham·mar·’eh
הַמַּרְאֶ֖ה
their appearance
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 4758 [e]
kam·mar·’eh.
כַּמַּרְאֶֽה׃
was similar
Prep‑k, Art | N‑ms
4196 [e]   22
ham·miz·bê·aḥ   22
הַמִּזְבֵּ֡חַ   22
The altar [was]   22
Art | N‑ms   22
6086 [e]
‘êṣ
עֵ֣ץ
of wood
N‑ms
7969 [e]
šā·lō·wōš
שָׁלוֹשׁ֩
three
Number‑fs
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֨וֹת
cubits
N‑fp
  
 

 
 
 1364 [e]
gā·ḇō·ah
גָּבֹ֜הַּ
high
Adj‑ms
753 [e]
wə·’ā·rə·kōw
וְאָרְכּ֣וֹ
and its length
Conj‑w | N‑msc | 3ms
8147 [e]
šə·ta·yim-
שְׁתַּֽיִם־
two
Number‑fd
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ,
אַמּ֗וֹת
cubits
N‑fp
4740 [e]
ū·miq·ṣō·‘ō·w·ṯāw
וּמִקְצֹֽעוֹתָיו֙
and corners
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
 
lōw,
ל֔וֹ
Its
Prep | 3ms
753 [e]
wə·’ā·rə·kōw
וְאָרְכּ֥וֹ
and its length
Conj‑w | N‑msc | 3ms
7023 [e]
wə·qî·rō·ṯāw
וְקִֽירֹתָ֖יו
and its sides [were]
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 6086 [e]
‘êṣ;
עֵ֑ץ
of wood
N‑ms
1696 [e]
way·ḏab·bêr
וַיְדַבֵּ֣ר
And he said
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֔י
to me
Prep | 1cs
2088 [e]
zeh
זֶ֚ה
this [is]
Pro‑ms
7979 [e]
haš·šul·ḥān,
הַשֻּׁלְחָ֔ן
the table
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [is]
Pro‑r
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
8147 [e]   23
ū·šə·ta·yim   23
וּשְׁתַּ֧יִם   23
And two   23
Conj‑w | Number‑fd   23
1817 [e]
də·lā·ṯō·wṯ
דְּלָת֛וֹת
doors
N‑fp
1964 [e]
la·hê·ḵāl
לַֽהֵיכָ֖ל
the temple
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 6944 [e]
wə·laq·qō·ḏeš.
וְלַקֹּֽדֶשׁ׃
and had the sanctuary
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms
8147 [e]   24
ū·šə·ta·yim   24
וּשְׁתַּ֥יִם   24
And two   24
Conj‑w | Number‑fd   24
1817 [e]
də·lā·ṯō·wṯ
דְּלָת֖וֹת
the doors
N‑fp
1817 [e]
lad·də·lā·ṯō·wṯ;
לַדְּלָת֑וֹת
had panels [apiece]
Prep‑l, Art | N‑fp
8147 [e]
ta·yim
שְׁ֚תַּיִם
two
Number‑fd
4142 [e]
mū·sab·bō·wṯ
מוּסַבּ֣וֹת
folding
V‑Hofal‑Prtcpl‑fp
  
 

 
 
 1817 [e]
də·lā·ṯō·wṯ,
דְּלָת֔וֹת
panels
N‑fp
8147 [e]
ta·yim
שְׁ֚תַּיִם
two [panels]
Number‑fd
  
 

 
 
 1817 [e]
lə·ḏe·leṯ
לְדֶ֣לֶת
for door
Prep‑l | N‑fs
259 [e]
’e·ḥāṯ,
אֶחָ֔ת
one
Number‑fs
8147 [e]
ū·šə·tê
וּשְׁתֵּ֥י
and two
Conj‑w | Number‑fdc
1817 [e]
ḏə·lā·ṯō·wṯ
דְלָת֖וֹת
panels
N‑fp
  
 
.
 
 
 312 [e]
lā·’a·ḥe·reṯ.
לָאַחֶֽרֶת׃
for the other [door]
Prep‑l, Art | Adj‑fs
6213 [e]   25
wa·‘ă·śū·yāh   25
וַעֲשׂוּיָ֨ה   25
And [were] carved   25
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs   25
413 [e]
’ă·lê·hen
אֲלֵיהֶ֜ן
on them
Prep | 3fp
413 [e]
’el-
אֶל־
on
Prep
1817 [e]
dal·ṯō·wṯ
דַּלְת֤וֹת
the doors
N‑fpc
  
 

 
 
 1964 [e]
ha·hê·ḵāl
הַֽהֵיכָל֙
of the temple
Art | N‑ms
3742 [e]
kə·rū·ḇîm
כְּרוּבִ֣ים
Cherubim
N‑mp
  
 

 
 
 8561 [e]
wə·ṯi·mō·rîm,
וְתִֽמֹרִ֔ים
and palm trees
Conj‑w | N‑fp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֥ר
just as
Prep‑k | Pro‑r
6213 [e]
‘ă·śū·yim
עֲשׂוּיִ֖ם
they [were] carved
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
  
 

 
 
 7023 [e]
laq·qî·rō·wṯ;
לַקִּיר֑וֹת
on the walls
Prep‑l, Art | N‑mp
5646 [e]
wə·‘āḇ
וְעָ֥ב
and a canopy [was]
Conj‑w | N‑msc
6086 [e]
‘êṣ
עֵ֛ץ
wooden
N‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
on
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֥י
the front of
N‑cpc
197 [e]
hā·’ū·lām
הָאוּלָ֖ם
the vestibule
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2351 [e]
mê·ha·ḥūṣ.
מֵהַחֽוּץ׃
outside
Prep‑m, Art | N‑ms
2474 [e]   26
wə·ḥal·lō·w·nîm   26
וְחַלּוֹנִ֨ים   26
And [There] [were] window [frames]   26
Conj‑w | N‑cp   26
331 [e]
’ă·ṭu·mō·wṯ
אֲטֻמ֤וֹת
beveled
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fp
8561 [e]
wə·ṯi·mō·rîm
וְתִֽמֹרִים֙
and palm trees
Conj‑w | N‑fp
6311 [e]
mip·pōw
מִפּ֣וֹ
on one side
Prep‑m | Adv
  
 

 
 
 6311 [e]
ū·mip·pōw,
וּמִפּ֔וֹ
and on the other
Conj‑w, Prep‑m | Adv
413 [e]
’el-
אֶל־
on
Prep
3802 [e]
kiṯ·p̄ō·wṯ
כִּתְפ֖וֹת
the sides of
N‑fpc
  
 

 
 
 197 [e]
hā·’ū·lām;
הָֽאוּלָ֑ם
the vestibule
Art | N‑ms
6763 [e]
wə·ṣal·‘ō·wṯ
וְצַלְע֥וֹת
and on the side chambers
Conj‑w | N‑fpc
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֖יִת
of the temple
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 5646 [e]
wə·hā·‘ub·bîm.
וְהָעֻבִּֽים׃
and On the canopies
Conj‑w, Art | N‑mp
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ezekiel 40
Top of Page
Top of Page