Zsoltárok 33
Hungarian: Karoli
1Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.

2Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.

3Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.

4Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges.

5Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.

6Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

7Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat.

8Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó.

9Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.

10Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

11Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.

12Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.

13Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára.

15Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket.

16Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével;

17Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,

19Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket.

20Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.

21Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk!

22Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 32
Top of Page
Top of Page