Zsoltárok 17
Hungarian: Karoli
1Dávid imádsága.

2A te orczádtól jõjjön ki ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat.

3Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál semmi [rosszat; ha tán] gondoltam [is], nem jött ki a számon.

4Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erõszakosnak ösvényeire.

5Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim.

6Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet.

7Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.

8Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet.

9A gonoszok elõl, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elõl, a kik lelkendezve vesznek körül engem.

10Megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak.

11Körülvettek most minket mentünkben; szemeiket ránk szegzik, hogy földre terítsenek.

12Hasonlók az oroszlánhoz, a mely zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen ülõ oroszlánkölyökhöz.

13Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le õt, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel;

14Az emberektõl, oh Uram, kezeddel, a világ embereitõl! Az õ osztályrészük az életben van; megtöltötted hasukat javaiddal, bõvölködnek fiakkal, a miök pedig marad, gyermekeikre hagyják.

15Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midõn felserkenek.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 16
Top of Page
Top of Page