4026. περιΐστημι (periistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4026. περιΐστημι (periistémi) — 4 Occurrences

John 11:42 V-RPA-AMS
GRK: ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον ἵνα
NAS: of the people standing around I said
KJV: which stand by I said
INT: crowd who stand around I said [it] that

Acts 25:7 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτοῦ περιέστησαν αὐτὸν οἱ
NAS: from Jerusalem stood around him, bringing
KJV: Jerusalem stood round about, and
INT: moreover he stood around him those

2 Timothy 2:16 V-PMM-2S
GRK: βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο ἐπὶ πλεῖον
NAS: But avoid worldly [and] empty chatter,
KJV: But shun profane [and] vain babblings:
INT: [the] worldly empty babblings stand aloof from to more

Titus 3:9 V-PMM-2S
GRK: μάχας νομικὰς περιίστασο εἰσὶν γὰρ
NAS: But avoid foolish controversies
KJV: But avoid foolish questions,
INT: contentions about [the] law stand aloof from they are indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page