κόποις
Englishman's Concordance
κόποις (kopois) — 3 Occurrences

2 Corinthians 6:5 N-DMP
GRK: ἀκαταστασίαις ἐν κόποις ἐν ἀγρυπνίαις
NAS: in tumults, in labors, in sleeplessness,
KJV: tumults, in labours, in watchings,
INT: riots in labours in watchings

2 Corinthians 10:15 N-DMP
GRK: ἐν ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ
NAS: [that] [is], in other men's labors, but with the hope
KJV: other men's labours; but
INT: in others' labours hope moreover

2 Corinthians 11:23 N-DMP
GRK: ἐγώ ἐν κόποις περισσοτέρως ἐν
NAS: in far more labors, in far more
KJV: in labours more abundant,
INT: I [too] in labours more abundantly in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page