ἐπιτάσσει
Englishman's Concordance
ἐπιτάσσει (epitassei) — 3 Occurrences

Mark 1:27 V-PIA-3S
GRK: τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν
NAS: with authority! He commands even
KJV: authority commandeth he even
INT: unclean he commands and they obey

Luke 4:36 V-PIA-3S
GRK: καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις
NAS: and power He commands the unclean
KJV: power he commandeth the unclean
INT: and power he commands the unclean

Luke 8:25 V-PIA-3S
GRK: τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ
NAS: is this, that He commands even
KJV: this! for he commandeth even the winds
INT: the winds he commands and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page