ἀναβαίνομεν
Englishman's Concordance
ἀναβαίνομεν (anabainomen) — 3 Occurrences

Matthew 20:18 V-PIA-1P
GRK: Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: Behold, we are going up to Jerusalem;
KJV: Behold, we go up to Jerusalem;
INT: Behold we go up to Jerusalem

Mark 10:33 V-PIA-1P
GRK: ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: [saying], Behold, we are going up to Jerusalem,
KJV: Behold, we go up to
INT: Behold we go up to Jerusalem

Luke 18:31 V-PIA-1P
GRK: αὐτούς Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: to them, Behold, we are going up to Jerusalem,
KJV: them, Behold, we go up to Jerusalem,
INT: them Behold we go up to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page