ἀναβαίνοντας
Englishman's Concordance
ἀναβαίνοντας (anabainontas) — 1 Occurrence

John 1:51 V-PPA-AMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας
NAS: of God ascending and descending
KJV: of God ascending and
INT: of God ascending and descending

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page