3 John 1
Estonian: Genesis and NT

1Vanem armsale Gaajusele, keda ma armastan tões.

2Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. 3Mind ju rõõmustas väga, kui vennad tulid ja tunnistust andsid sinu tõesusest, nõnda nagu sa käidki tões. 4Mul ei ole suuremat rõõmu kui see, et ma kuulen oma lapsi tões käivat.

5Armas, sina toimid ustavana kõiges, mida sa teed koguni võõrastele vendadele, 6kes on koguduse ees andnud tunnistust sinu armastusest, kelle suhtes sa teed hästi, kui sa neid saadad edasi teekonnal väärikalt Jumala ees. 7Sest tema nime pärast on nad läinud välja ega võta midagi paganate käest. 8Sellepärast me oleme kohustatud võtma niisuguseid vastu, et saaksime tõe kaastöölisteks.

9Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele; kuid Diotrefes, kes nende seas püüab olla ülem, ei võta meid vastu. 10Sellepärast mina, kui tulen, tuletan temale meelde teod, mida ta teeb, kui ta meid laimab kurjade sõnadega ega ole rahul sellegagi, et ei võta ise vendi vastu, vaid takistab ka neid, kes tahavad seda teha, ja lükkab nad välja kogudusest.

11Armas, ära võta eeskujuks kurja, vaid head. Kes teeb head, on Jumalast; kes teeb kurja, ei ole Jumalat näinud. 12Demeetriosel on kõigilt ja tõelt eneselt hea tunnistus, ja meiegi tunnistame sedasama, ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi.

13Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sinule kirjutada tindi ja sulega,

14vaid loodan sind varsti näha, ja siis me räägime suu suud vastu. [ (III John 1:15) Rahu sulle! Sõbrad tervitavad sind; tervita sõpru nimepidi. ]

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page