2 Corinthians 5
Estonian: Genesis and NT

1Sest me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, mitte kätega tehtud igavene hoone taevas. 2Sellepärast me ka ohkame igatsedes, et kaetud saada taevase eluasemega, 3ometi n 4Sest meiegi, kes elame selles telgis, ohkame olles koorma all, sellepärast et me ei taha kattest vabaneda, vaid kaetud olla, et elu neelaks ära selle, mis on surelik. 5Aga meid on sellesama tarvis valmistanud Jumal, Kes meile on andnud Vaimu pandi.

6Sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, et niikaua kui me kodus oleme ihus, oleme Issanda juurest ära; 7sest me käime usus ja mitte nägemises; 8aga me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures. 9Sellepärast me ka püüame olla Temale meelepärased, kas oleme kodus v 10Sest me k

11Et me nüüd teame, mis on Issanda kartus, siis me meelitame inimesi uskuma, aga Jumalale me oleme tuntud, ja ma loodan, et me ka teie südametunnistuses oleme tuntud. 12Me ei soovita jälle endid teie ees, vaid me anname teile p 13Sest kui me oleme olnud arust ära, siis oleme seda olnud Jumalale; ja kui me oleme selge meelega, siis teile. 14Sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame n 15ja Ta on surnud k

16Sellepärast me ei tunne praegusest ajast peale kedagi liha poolest; ja kui me ka oleme tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne Teda nüüd mitte enam n 17Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud! 18Aga k 19Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma Iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepituss

20Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otsekui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel: andke endid lepitada Jumalaga! 21Ta on Tema, Kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 Corinthians 4
Top of Page
Top of Page