2 Corinthians 4
Estonian: Genesis and NT

1Sellepärast et meil on niisugune amet selle halastuse järgi, mis meile on osaks saanud, siis me ei lähe araks, 2vaid me oleme loobunud salajastest häbitegudest ega ela tigedas kavaluses ega v 3Kui nüüd ka meie Evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, 4kelle uskmatud meeled selle maailma jumal on teinud s 5Sest me ei kuuluta mitte iseendid, vaid Kristust Jeesust, et Tema on Issand ja meie teie orjad Jeesuse pärast. 6Sest Jumal, Kes ütles: „Paistku valgus pimedusest!”, on See, Kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust.

7Aga meil on see aare saviriistades, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. 8Meid r 9me oleme taga kiusatud, aga me ei ole hüljatud; me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku. 10Me kanname alati enestega Issanda Jeesuse surma oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. 11Sest meid, kes elame, antakse alatasa surma Issanda Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu meie surelikus lihas saaks avalikuks. 12N

13Aga et meil on seesama usu Vaim sedamööda, nagu on kirjutatud: „Ma usun, sellepärast ma räägin!”, siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime, 14teades, et See, Kes üles äratas Issanda Jeesuse, ka meid üles äratab ühes Jeesusega ja seab ühes teiega Enese ette. 15Sest k

16Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene k 17Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au, 18meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele; sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page