Psalm 116
Croatian Bible
1 Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje:

2uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.

3Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba.

4Tada zazvah ime Jahvino: O Jahve, spasi život moj!

5Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš.

6Jahve čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.

7Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.

8On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada.

9Hodit ću pred licem Jahvinim u zemlji živih.

10Ja vjerujem i kada kažem: Nesretan sam veoma.

11U smetenosti svojoj rekoh: Svaki je čovjek lažac!

12Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio?

13Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino.

14Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

15Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.

16Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje.

17Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino.

18Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,

19u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Psalm 115
Top of Page
Top of Page