Proverbs 15
Croatian Bible
1 Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu.

2Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost.

3Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.

4Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.

5Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini.

6U pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju.

7Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano.

8Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.

9Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom.

10Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor.

11I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.

12Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.

13Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.

14Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću.

15Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.

16Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

17Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.

18Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru.

19Put je ljenivčev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika.

20Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.

21Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman čovjek pravo hodi.

22Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.

23Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme - kako je ljupka!

24Razumnu čovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje.

25Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici.

26Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.

27Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet će.

28Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom.

29Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih.

30Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti.

31Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva među mudracima.

32Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stječe razboritost.

33Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Proverbs 14
Top of Page
Top of Page