Захария 11
Bulgarian
1Отвори, Ливане, вратите си За да изяде огън кедрите ти.

2Ридай, елхо, защото падна кедърът, Защото отбраните [кедри] се разрушиха; Ридайте васански дъбове, Защото непристъпният лес се изсече.

3Глас [се чува] от ридаещи пастири, Защото това, с което се славеха, се развали,- Глас на млади лъвове, които рикаят Понеже Иордановото величие се развали.

4Така казва Господ моят Бог: Паси стадото обречено на клане, 5Чиито купувачи ги колят, И не считат себе си за виновни; Докато продавачите им казват: Благословен Господ, защото обогатях! И самите пастири ги не жалят, 6Затова няма вече да пожаля жителите на тая земя, казва Господ; Но, ето, ще предам човеците Всеки в ръката на ближния му И в ръката на царя му; И те ще разорят земята, И Аз няма да ги избавя от ръката им.

7И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото. 8И изтребих трима пастири в един месец, понеже душата ми се отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мене. 9После рекох: Няма да ви паса; което умира нека умира, и което загива нека загива, а останалите нека ядат всеки месото на ближния си. 10И като взех тоягата си Благост пресякох я, за да унищожа завета, който бях направил с всичките племена. 11И в същия ден, [когато] биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това бе Господното слово. 12Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника. 13И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря,- хубавата цена с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря. 14Тогава пресякох и другата си тояга, Връзки, за да прекратя братството между Юда и Израиля.

15И Господ ми рече: Вземи си сега оръдията на безсмислен овчар. 16Защото, ето, Аз ще въздигна пастир на земята, Който няма да се сеща за изгубените, Нито да търси разпръснатите, Който няма да цели ранената, Нито да пасе здравата Но ще яде месото на тлъстата, И ще разсича копитата им.

17Горко на безполезния пастир, Който оставя стадото! Меч [ще удари] върху мишцата му И върху дясното му око, Мишцата му съвсем ще изсъхне, И дясното му око съвсем ще се помрачи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Zechariah 10
Top of Page
Top of Page