Псалми 86
Bulgarian
1(По слав. 85). Давидова молитва. Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен.

2Опази душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.

3Смили се за мене, Господи, Защото към Тебе викам цял ден.

4Развесели душата на слугата Си, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.

5Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, И многомилостив към всички, които Те призовават,

6Послушай, Господи, молитвата ми. И внимавай на гласа на молбите ми,

7В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.

8Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, Нито [има] дела подобни на Твоите.

9Всичките народи, които си направил; ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти.

10Защото си велик и вършиш чудесни неща; Само Ти си Бог.

11Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти; Дай ми да се страхувам от името Ти с неразделено сърце,

12Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, И ще славя името Ти до века.

13Защото голяма е Твоята милост към мене; И Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня.

14Боже, горделивите се издигнаха против мене, И тълпата на насилниците поиска душата ми; И не поставиха Тебе пред себе си.

15Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен, Дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност.

16Обърни се към мене и смили се за мене; Дай силата Си на слугата Си, И избави сина на слугинята Си.

17Покажи ми знак на благоволението [Си], За да [го] видят ония, които ме мразят и да се посрамят За гдето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 85
Top of Page
Top of Page