Притчи 4
Bulgarian
1Послушайте, чада, бащина поука, И внимавайте да научите разум.

2Понеже ви давам добро учение, Не оставяйте наставлението ми.

3Защото и аз бях син на баща си, Гален и безподобен на майка си,

4И той ме наставляваше и ми казваше: Нека държи сърцето ти думите ми, Пази заповедите ми и ще живееш,

5Придобий мъдрост, придобий разум; Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.

6Не я оставяй и тя ще те пази. Обичай я- и ще те варди.

7Главното е мъдрост; [затова] придобивай мъдрост, И при всичко, що си придобил, придобивай разум.

8Въздигай я и тя ще те въздигне, Когато я прегърнеш, ще ти докара слава.

9Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона

10Слушай, сине мой, и приеми думите ми, И годините на живота ти ще се умножат.

11Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, Водил съм те по прави пътеки.

12Когато ходиш стъпките ти не ще бъдат стеснени; И когато тичаш, няма да се спънеш.

13Хвани се здраво за поуката, недей я оставя; Пази я, понеже тя е животът ти.

14Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите.

15Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини.

16Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.

17Понеже ядат хляб на нечестие, И пият вино на насилство.

18Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.

19Пътят на нечестивите е като тъмнина; Не знаят от що се спъват.

20Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми.

21Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си;

22Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.

23Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.

24Отмахни от себе си опърничави уста, И отдалечи от себе си развратени устни.

25Очите ти нека гледат право напред, И клепачите ти нека бъдат оправени право пред тебе.

26Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.

27Не се отбивай ни на дясно ни на ляво; Отклони ногата си от зло.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 3
Top of Page
Top of Page