Левит 21
Bulgarian
1Господ рече още на Моисея: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой [от вас] да се не оскверни между людете си, заради мъртвец, 2освен за близък сродник, [сиреч], за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брата си; 3също и за сестра си девица, която е близка нему, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни. 4Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мръсен. 5Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по месата си. 6Свети да бъдат на Бога си, и да не осквернят Името на Бога си; защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си; затова, да бъдат свети. 7Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото [свещеникът] е свет на Бога си. 8Прочее, да го накараш да бъде свет, защото той принася хляба на твоя Бог; свет да ти бъде; защото Аз Господ, Който ви освещавам, съм свет. 9И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.

10Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване, и който се е посветил, за да облича [свещените] одежди, да не открива главата си, нито да раздира дрехите си, 11нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си; 12нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е [станало] на него. Аз съм Господ. 13И той да вземе за жена девица; 14вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; но девица от людете си да вземе за жена. 15И тъй, да не осквернява потомството си между людете си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.

16Господ говори още на Моисея, казвайки: 17Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на Бога си. 18Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно, 19или човек със строшена нога, или строшена ръка, 20или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав. 21Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си. 22От пресветите и от светите [приноси] нека яде хляба на Бога си; 23но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам. 24И тъй, Моисей каза това на Аарона и на синовете му, и на всичките израилтяни.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 20
Top of Page
Top of Page