Йоан 2
Bulgarian
1На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там. 2И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата. 3И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат. 4А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл. 5Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. 6А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери. 7Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе. 8Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха. 9И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: 10Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега. 11Това извърши Исус в Кана галилейска [като] начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

12След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни.

13И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. 14И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари; 15и направи бич от върви и изпъди всички [тях] от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; 16и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия. 17Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде". 18По повод на това, юдеите проговаряйки, Му рекоха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това? 19В отговор Исус им рече: Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна. 20Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? 21Но Той говореше за храма на тялото Си. 22И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на писаното, и словото, което Исус беше говорил.

23И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. 24Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци, 25и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 1
Top of Page
Top of Page