Галатяни 1
Bulgarian
1Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, Който Го е възкресил от мъртвите, 2и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви:

3Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и [от] нашия Господ Исус Христос, 4Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец. 5Комуто [да бъде] славата до вечни векове. Амин.

6Чудя се как вие [оставяте] Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; 7което не е друго [благовестие], но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. 8Но ако [и сами] ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. 9Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

10Защото на човеци ли [искам да] угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.

11Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко; 12понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил [от човек], но чрез откровение от Исуса Христа.

13Защото сте чули за някогашната моя обхода в юдейската религия, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах. 14И напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връстници между съотечествениците ми, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ми. 15А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат, 16благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв, 17нито възлязох в Ерусалим при ония, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия, и пак се върнах в Дамаск.

18Тогава, след три години, възлязох в Ерусалим за да се запозная с Кифа, и останах при него петдесет дни; 19а друг от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен. 20(А за това, което ви пиша, ето, пред Бога [ви уверявам, че] не лъжа). 21После дойдох в сирийските и киликийските страни. 22И лично не бях още познат на Христовите църкви в Юдея; 23а само слушаха, че оня, който по едно време ги е гонел, сега проповядвал вярата, която някога разорявал. 24И славеха Бога поради мене.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page