Езекил 39
Bulgarian
1И ти сине човешки, пророкувай против Гога като речеш: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал. 2Ще те обърна и примамя, и, като те възведа от най-далечните страни на север, ще те доведа върху Израилевите планини; 3и ще избия лъка ти от лявата ти ръка и ще направя да паднат стрелите от дясната ти ръка. 4Ще паднеш върху Израилевите планини, ти, и всичките ти пълчища, и племената, които са с тебе; и ще те предам да бъдеш изяден от хищни птици от всякакъв вид и от полските зверове. 5Ще паднеш на отвореното поле; защото Аз го изговорих, казва Господ Иеова. 6И ще изпратя огън върху Магога и върху ония, които живеят безгрижно в островите; и те ще познаят, че Аз съм Господ.

7Ще направя светото Си име познато всред людете Си Израиля, и не ще оставя да се омърси вече светото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, Светият в Израил. 8Ето, това иде, и ще стане, казва Господ Иеова; тоя е денят, за който говорих.

9И ония, които живеят в Израилевите градове, като излизат, ще кладат огън с оръжията, [които ще им служат] за гориво- щитовете и щитчетата, лъковете и стрелите, сулиците и копията; ще кладат огън с тях седем години; 10така щото няма да носят дърва от полето, нито ще отсекат от гората, защото ще кладат огън с оръжията; и ще оберат ония, които са ги обрали, и ще оголят ония, които са ги оголили, казва Господ Иеова.

11В оня ден ще дам на Гога място за погребване в Израил, долината на ония, които преминават отпред морето; и то ще затваря [пътя] на преминаващите; и там ще заровят Гога и цялото му множество; и ще нарекат [мястото] долината на Амон-гога. 12Седем месеца ще ги рови Израилевият дом за да очистят земята; 13да! всичките люде на [Израилевата] земя ще ги ровят; и бележит ще им бъде денят, в който Аз ще се прославя, казва Господ Иеова. 14И ще определят мъже, които, като обикалят непрестанно земята, ще заравят с [помощта на] преминаващите останалите по лицето на земята за да я очистят; докле се свършат седем месеца ще дирят [падналите]. 15И [определените] предирвачи, като обикалят земята, щом някой от тях види човешка кост, ще изправи знак при нея, докле погребвачите я заровят в долината на Амон-гога. 16А името и на града ще бъде Амона. Така ще очистят земята.

17А ти, сине човешки, така казва Господ Иеова: Говори на всичките видове птици и на всеки полски звяр, [като кажеш]: Съберете се та дойдете; натрупайте се от всякъде на жертвата, която жертвувам за вас, голяма жертва върху Израилевите планини, за да ядете месо и да пиете кръв. 18Ще ядете месата на юнаците и ще пиете кръвта на земните князе, и на овни, на агнета, на козли и на телци, всички васански угоени. 19Ще ядете тлъстина до насита, и ще пиете кръв до опиване, от жертвата, която пожертвувах за вас; 20И ще се наситите на трапезата Ми с коне и ездачи, с юнаци и с всякакви военни мъже, казва Господ Иеова.

21И Аз ще поставя славата Си между народите; и всичките народи ще видят съдбата, която извърших, и ръката Ми, която положих върху тях. 22Така Израилевият дом ще познае, че Аз съм Господ техният Бог от днес нататък. 23И народите ще познаят, че Израилевият дом бе пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни на Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от нож. 24Сторих им според нечистотата им и според престъпленията им, и скрих лицето Си от тях.

25Затова, така казва Господ Иеова: Сега ще върна Якова от плен, ще се смиля за целия Израилев дом, и ще бъда ревнив за светото Си име. 26И те ще носят срама си и всичките престъпления, чрез които станаха непокорни на Мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши. 27Когато ги доведа пак от племената, и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи; 28и те ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а [после] ги събрах в земята им; и няма да оставя вече там никого от тях. 29И няма вече да скрия лицето Си от тях; защото излях Духа си върху Израилевия дом, казва Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 38
Top of Page
Top of Page