Еклесиаст 1
Bulgarian
1Думите на проповедника, Давидовия син, цар в Ерусалим:-

2Суета на суетите, казва проповедникът; Суета на суетите, всичко е суета.

3Каква полза за човека от всичкия му труд В който се труди под слънцето?

4Едно поколение преминава, и друго поколение дохожда; А земята вечно стои.

5Също и слънцето изгрява, и слънцето захожда, И бърза да отива към мястото гдето трябва да изгрява.

6Вятърът отива към юг, И се връща към север; Вятърът постоянно обикаля в отиването си, И пак се връща в своите кръгообращения.

7Всичките реки се вливат в морето, И пак морето не се напълня; На мястото гдето отиват реките, Там те непрестанно отиват.

8Всичките неща са досадни,- Човек не може да изкаже [до колко]; Окото не се насища с гледане, Нито се напълня ухото със слушане.

9Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето.

10Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас.

11Не се помнят предишните [поколения]; Нито ще се помнят послешните, грядущите, [поколения], Между ония, които ще идат подир.

12Аз проповедникът бях цар Над Израиля в Ерусалим; 13И предадох сърцето си да издиря И да изпитам чрез мъдростта Относно всичко що става под небето. Тежък е тоя труд, който Бог е дал на човешките чада За да се трудят в него. 14Видях всичките дела, що се вършат под слънцето; И, ето, всичко е суета и гонене на вятър. 15Кривото не може да се изправи; И това, което е недоизпълнено, не може да се брои.

16Аз се съвещавах със сърцето си и рекох: Ето, станах велик, и съм умножавал мъдростта си Повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим; Да! сърцето ми е имало голяма опитност в мъдрост и знание. 17И предадох сърцето си, за да позная мъдростта, И да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонене на вятър. 18Защото в многото мъдрост има много досада; И който увеличава знание увеличава и печал.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 31
Top of Page
Top of Page