2 Летописи 11
Bulgarian
1Тогава Ровоам, като дойде в Ерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом, сто и осемдесет хиляди отборни войници, за да се бият против Израиля, та дано възвърнат царството пак на Ровоама. 2Но Господното слово дойде към Божия човек Самаия, и рече: 3Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдовия цар, и на целия Израил в Юда и във Вениамин, като речеш: 4Така казва Господ: Не възлизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене става това нещо. И те послушаха Господните думи та се върнаха, и не отидоха против Еровоама.

5А Ровоам, като се установи, в Ерусалим, съгради укрепени градове в Юда; 6съгради Витлеем, Итам, Текуе, 7Ветсур, Сохо, Одолам, 8Гет, Мариса, Зиф, 9Адораим, Лахис, Азика, 10Сарая, Еалон и Хеврон, които са укрепени градове в Юда и във Вениамин, 11Укрепи [тия] крепости, и тури в тях военачалници и запаси от храна, дървено масло и вино. 12Още във всеки град [тури] щитове и копия, и укрепи ги твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под него.

13И всичките свещеници и левити, които бяха в Израил, се събраха при него от всичките си краища.

14Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Еровоам и синовете му бяха ги изпъдили, за да не свещенодействуват Господу, 15и [Еровоам] беше си поставил жреци за високите места, за бесовете и за телетата, които бе направил. 16И след тях, колкото души от всичките Израилеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа Израилевия Бог, дойдоха в Ерусалим за да жертвуват на Господа Бога на бащите си. 17Така за три години те подкрепяха Юдовото царство и поддържаха Ровоама Соломоновия син; защото три години ходеха в пътя на Давида и на Соломона.

18И Ровоам си взе за жена Маелетя, дъщеря на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщеря на Есеевия син Елиав, 19която му роди синове: Еуса, Самария и Заама. 20А подир нея взе Авия, Атай, Зиза и Селомита. 21И Ровоам възлюби Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и наложници: (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници, и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери); 22и Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началствува над братята си, защото [мислеше] да го направи цар. 23И постъпваше разумно, като разпръсна всичките си синове, [по неколцина] във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи, и даваше им изобилна храна. И [за тях] потърси много жени.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page