Psalm 136
Czech BKR

1Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.

2Oslavujte Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

3Oslavujte Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

4Toho, kterýž sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

5Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

6Kterýž roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

7Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

8Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

9Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

10Kterýž ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

11A vyvedl Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

12V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

13Kterýž rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

14A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

15A uvrhl Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

16Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

17Kterýž pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

18A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

19Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

20Též Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

21A dal zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

22V dědictví Izraelovi, služebníku svému, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

23Kterýž v snížení našem pamatuje na nás, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

24A vytrhl nás z nepřátel našich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

25Kterýž dává pokrm všelikému tělu, nebo jest věčné milosrdenství jeho.

26Oslavujte Boha silného nebes, neboť jest věčné milosrdenství jeho.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 135
Top of Page
Top of Page