Isaiah 10:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣ה ׀And it shall come to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםdayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאin thatPro
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3254 [e]yō-w-sîp̄יוֹסִ֨יףdo againVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֜וֹדmoreSubst
7605 [e]šə-’ārשְׁאָ֤ר[that] the remnantNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
6413 [e]ū-p̄ə-lê-ṭaṯוּפְלֵיטַ֣תand such as are escapedNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּֽית־of the houseNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בof JacobNoun
8172 [e]lə-hiš-šā-‘ênלְהִשָּׁעֵ֖ןstayVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5221 [e]mak-kê-hū;מַכֵּ֑הוּthe one who struck themVerb
8172 [e]wə-niš-‘an,וְנִשְׁעַ֗ןbut shall stayVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֥וֹשׁHoly OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
571 [e]be-’ĕ-meṯ.בֶּאֱמֶֽת׃in truthNoun
Hebrew Texts
ישעה 10:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֣ה ׀ בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא לֹֽא־יֹוסִ֨יף עֹ֜וד שְׁאָ֤ר יִשְׂרָאֵל֙ וּפְלֵיטַ֣ת בֵּֽית־יַעֲקֹ֔ב לְהִשָּׁעֵ֖ן עַל־מַכֵּ֑הוּ וְנִשְׁעַ֗ן עַל־יְהוָ֛ה קְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵ֖ל בֶּאֱמֶֽת׃

ישעה 10:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ׀ ביום ההוא לא־יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית־יעקב להשען על־מכהו ונשען על־יהוה קדוש ישראל באמת׃

Links
Isaiah 10:20Isaiah 10:20 Text AnalysisIsaiah 10:20 InterlinearIsaiah 10:20 MultilingualIsaiah 10:20 TSKIsaiah 10:20 Cross ReferencesIsaiah 10:20 Bible HubIsaiah 10:20 Biblia ParalelaIsaiah 10:20 Chinese BibleIsaiah 10:20 French BibleIsaiah 10:20 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:19
Top of Page
Top of Page