Daniel 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1bish·nat sha·lo·vsh, le·mal·chut ye·ho·v·ya·kim me·lech-ye·hu·dah; ba ne·vu·chad·ne·tzar me·lech-ba·vel ye·ru·sha·lim vai·ya·tzar a·lei·ha. 2vai·yit·ten a·do·nai be·ya·dov et-ye·ho·v·ya·kim me·lech-ye·hu·dah u·mik·tzat ke·lei veit-ha·'e·lo·him, vay·vi·'em e·retz-shin·'ar beit e·lo·hav; ve·'et-hak·ke·lim he·vi, beit o·v·tzar e·lo·hav.

3vai·yo·mer ham·me·lech, le·'ash·pe·naz rav sa·ri·sav; le·ha·vi mib·be·nei yis·ra·'el u·miz·ze·ra ham·me·lu·chah u·min-hap·par·te·mim. 4ye·la·dim a·sher ein-ba·hem kol- me·'um ch mum k ve·to·v·vei mar·'eh u·mas·ki·lim be·chol-cha·che·mah ve·yo·de·'ei da·'at u·me·vi·nei mad·da, va·'a·sher ko·ach ba·hem, la·'a·mod be·hei·chal ham·me·lech; u·la·lam·me·dam se·fer u·le·sho·vn kas·dim. 5vay·man la·hem ham·me·lech de·var-yo·vm be·yo·v·mov mip·pat-bag ham·me·lech u·mi·yein mish·tav, u·le·gad·de·lam sha·nim sha·lo·vsh; u·mik·tza·tam, ya·'am·du lif·nei ham·me·lech. 6vay·hi va·hem mib·be·nei ye·hu·dah; da·ni·yel cha·nan·yah, mi·sha·'el va·'a·zar·yah. 7vai·ya·sem la·hem sar has·sa·ri·sim she·mo·vt; vai·ya·sem le·da·ni·yel be·le·te·sha·tzar ve·la·cha·nan·yah shad·rach, u·le·mi·sha·'el mei·shach, ve·la·'a·zar·yah a·ved ne·gov.

8vai·ya·sem da·ni·yel al-lib·bov, a·sher lo-yit·ga·'al be·fat·bag ham·me·lech u·ve·yein mish·tav; vay·vak·kesh mis·sar has·sa·ri·sim, a·sher lo yit·ga·'al. 9vai·yit·ten ha·'e·lo·him et-da·ni·yel, le·che·sed u·le·ra·cha·mim; lif·nei sar has·sa·ri·sim. 10vai·yo·mer sar has·sa·ri·sim le·da·ni·yel, ya·re a·ni et-a·do·ni ham·me·lech, a·sher min·nah, et-ma·'a·chal·chem ve·'et-mish·tei·chem; a·sher lam·mah yir·'eh et-pe·nei·chem zo·'a·fim min-hay·la·dim a·sher ke·gi·le·chem, ve·chi·yav·tem et-ro·shi lam·me·lech. 11vai·yo·mer da·ni·yel el-ham·mel·tzar; a·sher min·nah sar has·sa·ri·sim, al-da·ni·yel cha·nan·yah, mi·sha·'el va·'a·zar·yah. 12nas-na et-a·va·dei·cha ya·mim a·sa·rah; ve·yit·te·nu-la·nu min-haz·ze·ro·'im ve·no·che·lah u·ma·yim ve·nish·teh. 13ve·ye·ra·'u le·fa·nei·cha mar·'ei·nu, u·mar·'eh hay·la·dim, ha·'o·che·lim, et pat·bag ham·me·lech; ve·cha·'a·sher tir·'eh, a·seh im-a·va·dei·cha.

14vai·yish·ma la·hem lad·da·var haz·zeh; vay·nas·sem ya·mim a·sa·rah. 15u·mik·tzat ya·mim a·sa·rah, nir·'ah mar·'ei·hem to·vv, u·ve·ri·'ei ba·sar; min-kol-hay·la·dim, ha·'o·che·lim, et pat·bag ham·me·lech. 16vay·hi ham·mel·tzar no·se et-pat·ba·gam, ve·yein mish·tei·hem; ve·no·ten la·hem ze·re·'o·nim.

17ve·hay·la·dim ha·'el·leh ar·ba'·tam, na·tan la·hem ha·'e·lo·him mad·da ve·has·kel be·chol-se·fer ve·cha·che·mah; ve·da·ni·yel he·vin, be·chol-cha·zo·vn va·cha·lo·mo·vt.

18u·le·mik·tzat hai·ya·mim, a·sher-a·mar ham·me·lech la·ha·vi·'am; vay·vi·'em sar has·sa·ri·sim, lif·nei ne·vu·chad·ne·tzar. 19vay·dab·ber it·tam ham·me·lech ve·lo nim·tza mik·kul·lam, ke·da·ni·yel cha·nan·yah, mi·sha·'el va·'a·zar·yah; vai·ya·'am·du lif·nei ham·me·lech. 20ve·chol de·var cha·che·mat bi·nah, a·sher-bik·kesh me·hem ham·me·lech; vai·yim·tza·'em e·ser ya·do·vt al kol-ha·char·tum·mim ha·'a·sha·fim, a·sher be·chol-mal·chu·tov. 21vay·hi da·ni·yel, ad-she·nat a·chat le·cho·v·resh ham·me·lech. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Ezekiel 48
Top of Page
Top of Page