Süleyman'ın Özdeyişleri 1
Turkish
1Davut oğlu İsrail Kralı Süleymanın özdeyişleri:

2Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak,
Akıllıca sözleri anlamak,

3Başarıya götüren terbiyeyi edinip
Doğru, haklı ve adil olanı yapmak,

4Saf kişiyi ihtiyatlı,
Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir.

5Özdeyişlerle benzetmeleri,
Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için
Bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın,
Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın.

6

7RAB korkusudur bilginin temeli.
Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.

8Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver,
Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

9Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk,
Boynun için gerdanlık olacaktır.

10Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkârlara teslim olma.

11Şöyle diyebilirler:
‹‹Bizimle gel,
Adam öldürmek için pusuya yatalım,
Zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim.

12Onları ölüler diyarı gibi diri diri,
Ölüm çukuruna inenler gibi
Bütünüyle yutalım.

13Bir sürü değerli mal ele geçirir,
Evlerimizi ganimetle doldururuz.

14Gel, sen de bize katıl,
Tek bir kesemiz olacak.››

15Oğlum, böyleleriyle gitme,
Onların tuttuğu yoldan uzak dur.

16Çünkü ayakları kötülüğe koşar,
Çekinmeden kan dökerler.

17Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır.

18Başkasına pusu kuran kendi kurduğu pusuya düşer.
Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü.

19Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir.
Bu düşkünlük onları canlarından eder.

20Bilgelik dışarıda yüksek sesle haykırıyor,
Meydanlarda sesleniyor.

21Kalabalık sokak başlarında bağırıyor,
Kentin giriş kapılarında sözlerini duyuruyor:

22‹‹Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz?
Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak?
Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek?

23Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar,
Sözlerimi anlamanıza yardım ederim.

24Ama sizi çağırdığım zaman beni reddettiniz.
Elimi uzattım, umursayan olmadı.

25Duymazlıktan geldiniz bütün öğütlerimi,
Uyarılarımı duymak istemediniz.

26Bu yüzden ben de felaketinize sevineceğim.
Belaya uğradığınızda,
Bela üzerinize bir fırtına gibi geldiğinde,
Bir kasırga gibi geldiğinde felaketiniz,
Sıkıntıya, kaygıya düştüğünüzde,
Sizinle alay edeceğim.

27

28O zaman beni çağıracaksınız,
Ama yanıtlamayacağım.
Var gücünüzle arayacaksınız beni,
Ama bulamayacaksınız.

29Çünkü bilgiden nefret ettiniz.
RABden korkmayı reddettiniz.

30Öğütlerimi istemediniz,
Uyarılarımın tümünü küçümsediniz.

31Bu nedenle tuttuğunuz yolun meyvesini yiyeceksiniz,
Kendi düzenbazlığınıza doyacaksınız.

32Bön adamlar dönekliklerinin kurbanı olacak.
Akılsızlar kaygısızlıklarının içinde yok olup gidecek.

33Ama beni dinleyen güvenlik içinde yaşayacak,
Kötülükten korkmayacak, huzur bulacak.››Turkish

Bible Hub

Psalm 150
Top of Page
Top of Page