Amos 5
Turkish
1Ey İsrail halkı, kulak ver,
Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine:

2‹‹Düştü erden kız İsrail,
Bir daha kalkamaz,
Serilmiş kendi toprağına,
Kaldıran yok.››

3Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹Bin kişiyle savaşa çıkan kentin
Yüz adamı sağ kalacak,
Yüz kişiyle çıkanın
On adamı kalacak İsrail halkına.››

4Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor:
‹‹Bana yönelin, yaşarsınız;

5Beytele gitmeyin,
Gilgala girmeyin,
Beer-Şevaya geçmeyin,
Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek,
Beytel bir hiçfç olacak.›› anlamına gelir. ‹‹Beytaven›› aşağılamak amacıyla Beytel için kullanılırdı.

6RABbe yönelin, yaşarsınız,
Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar,
Beyteli yakıp yok eder.
Yangını söndürecek kimse çıkmaz.

7Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler,
Doğruluğu yere çalanlar!

8Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan,
Zifiri karanlığı sabaha çeviren,
Gündüzü geceyle karartan,
Deniz sularını çağırıp
Yeryüzüne dökenin adı RABdir.

9Kaleyi ansızın yıkar,
Surlu kenti yerle bir eder.

10Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor,
Doğru konuşandan iğreniyorlar.

11Yoksulu ezdiğiniz,
Ondan zorla buğday kopardığınız için
Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak,
Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.

12Çünkü isyanlarınızın çok,
Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum,
Ey doğru kişiye baskı yapan,
Rüşvet alan,
Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler!

13Bu yüzden susmak düşer akıllı insana
Böyle bir zamanda,
Çünkü zaman kötüdür.

14Kötülüğe değil,
İyiliğe yönelin ki yaşayasınız;
Böylece dediğiniz gibi,
RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.

15Kötülükten nefret edin,
İyiliği sevin,
Mahkemede adaleti koruyun.
Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Yusufun soyundan sağ kalanlara lütfeder.

16Bu yüzden RAB,
Her Şeye Egemen Tanrı Rab şöyle diyor:
‹‹Bütün meydanlarda çığlık kopacak,
Sokaklarda inim inim inleyecekler;
Irgatları yas tutmaya,
Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar.

17Bütün bağlarda çığlık kopacak,
Çünkü ben aranızdan geçeceğim.››
RAB böyle diyor.

18Vay başına, RABbin gününü özlemle bekleyenlerin!
Niçin özlüyorsunuz RABbin gününü?
O gün aydınlık değil, karanlık olacak.

19Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar,
Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.

20RABbin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı?
Hem de zifiri karanlık,
Bir parıltı bile yok.

21RAB şöyle diyor:
‹‹İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan,
Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,

22Yakmalık ve tahıl sunularınızı
Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim,
Besili hayvanlarınızdan sunacağınız
Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım.

23Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü,
Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.

24Bunun yerine adalet su gibi,
Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.

25‹‹Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca
Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz? 26Gerçekte kralınız Sakkutu, putunuz Kayvanı,
Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. ‹‹Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini››. Sakkut ve Kayvan İsrailde tapılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu sanılıyor. 27Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim.››
RAB böyle diyor, O'nun adı Her Şeye Egemen Tanrı'dır.Turkish

Bible Hub

Amos 4
Top of Page
Top of Page