Psalm 41
Indonesian Terjemahan Lama

1Mazmur Daud bagi biduan besar.

2Berbahagialah orang yang berlaku dengan akal budi akan orang yang miskin; bahwa Tuhan akan meluputkan dia pada hari kesukaran.

3Tuhan akan memeliharakan dan menghidupkan dia; maka iapun akan selamat di atas bumi dan sekali-kali tiada Engkau menyerahkan dia kepada kehendak seterunya.

4Bahwa Tuhan akan menghiburkan dia pada masa ia berbaring sakit; sementara ia sakit Tuhanpun mengubahkan rupa segenap tempat tidurnya.

5Maka telah aku bersembah demikian: Ya Tuhan! kasihankanlah kiranya akan daku, sembuhkanlah jiwaku, karena aku telah berdosa kepada-Mu.

6Maka segala seteruku berkata jahat akan daku, katanya: Bilakah ia akan mati dan namanyapun hilang?

7Jikalau orang datang melawat aku, iapun berkata-kata dengan culas hatinya, dikumpulkannya bakal fitnah, lalu keluar hendak memasyhurkan dia.

8Segala pembenciku itu berbisik-bisik akan halku dan berbicara bagaimana dapat ia menjahatkan daku, katanya:

9Bahwa suatu perkara durjana lekat padanya, maka sebab itu ia yang berbaring sekarang, tiada ia akan berbangkit pula.

10Sesungguhnya sahabatku yang telah aku harap padanya dan yang makan sehidangan dengan aku, ia itu juga telah mengangkat tumitnya melawan aku.

11Tetapi Engkau, ya Tuhan! kasihankanlah aku serta bangkitkanlah aku, maka aku akan membalasnya kepadanya.

12Maka dengan ini boleh kuketahui bahwa Engkau berkenan akan daku jikalau seteruku tiada bertempik sorak akan halku.

13Akan daku ini, maka Engkau memeliharakan daku dalam hal tulus hatiku, dan Engkau menegakkan daku di hadapan hadirat-Mu pada selama-lamanya: 14

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 40
Top of Page
Top of Page